23948sdkhjf

Stål- och metallindustrin är motorn

En rapport från Industriarbetsgivarna visar att den svenska stål- och metallindustrin exporterar varor för drygt 100 och miljarder och skapar tusentals jobb runtom i landet. Dessutom att branschen spelar en central roll i den gröna omställningen. 

Rapporten heter Stål- och metallindustrins betydelse för svenskt välstånd och är den andra rapporten i en serie om basindustrins betydelse för samhället.

– Varje jobb inom stål- och metallindustrin skapar nästan två ytterligare jobb bland underleverantörer och branscher som levererar råvaror och insatsvaror, men även inom återvinning, bemanning, anläggningsservice och underhåll, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Rapporterna talar om Sveriges långa historia av malmbrytning och metallframställning och visar att stål- och metallindustrin är en viktig underleverantör till andra branscher då metallerna omvandlas till exempelvis komponenter i tillverkningsindustrin.

I Dalarna utgör branschen drygt 3 procent av de sysselsatta.

– Om alla skatteintäkter från arbetsinkomster inom stål- och metallindustrin skulle användas till att finansiera offentliganställda, skulle stål- och metallindustrin bidra till att finansiera cirka 1 600 jobb inom den offentliga sektorn i Dalarna, säger Kerstin Hallsten.

För Sverige som helhet motsvarar skatteintäkterna från stål- och metallindustrins sysselsatta drygt 14 000 tjänster inom offentlig sektor, enligt rapporten.

Och fler jobb ska det bli.

– I norra Norrland genomförs nu miljardinvesteringar för att kunna producera fossilfritt stål och dessa satsningar väntas skapa många nya jobb under de kommande åren, avslutar Kerstin Hallsten.

Siffrorna som presenteras i rapporten bygger huvudsakligen på Statistiska centralbyråns så kallade input/output-statistik för stål- och metallindustrin.

Vissa siffror som presenteras i rapporten bygger även på statistik från Sveriges kommuner och regioner och Industriarbetsgivarnas interna lönestatistik.

Stål- och metallindustrin omfattar de företag vars verksamhet bedriver smältning eller raffinering av järn och andra metaller från malm, tackjärn eller skrot. Industrin omfattar även de företag som tillverkar metallegeringar och superlegeringar genom att tillföra kemiska ämnen till rena metaller. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.097