23948sdkhjf

Kvinnor som forskar om stål

Under senaste året har flera kvinnor rekryterats till Högskolan Västs forskning inom produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande.

– Det är värdefullt att få en bättre fördelning mellan kvinnliga och manliga medarbetare. Vår forskningsmiljö och kultur berikas med fler perspektiv och större mångfald. Det är viktigt för att skapa innovativ utveckling, säger Lennart Malmsköld, Primus programchef, Högskolan Väst.

Kvinnor har länge varit underrepresenterade inom produktionsteknisk forskning berättar Högskolan Väst och vidare att de arbetar aktivt för att skapa en jämn balans mellan kvinnor och män inom alla delar av högskolans verksamhet.

– Vi ser många fördelar med att fler kvinnor söker sig till vår forskningsmiljö. Med en jämnare fördelning mellan kvinnor och män får vi en bättre arbetsmiljö. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som bland annat genomsyrar vårt rekryteringsarbete.

– Idag är nära hälften av alla doktorander kvinnor i forskningsmiljön Primus. För varje år ökar antalet kvinnor som forskar eller doktorerar inom våra forskningsområden. Det är en mycket positiv utveckling både för vår forskningsmiljö och för hela teknikbranschen.

Tre av dem som rekryterats presenteras här:

Ksenija Peggar är doktorand inom Industriellt arbetsintegrerat lärande. Hon medverkar i forskningsprojektet Verb där virtuell beredning av skärande bearbetning är i fokus. Hon studerar den kompetensutveckling och de lärprocesser som sker inom ramen för arbetet med att implementera digitala verktyg inom industrin. 

Gökce Aydin är doktorand inom svetsteknologi med fokus på additiv tillverkning med laser som energikälla. Hon medverkar i projektet Tapertech där forskarna undersöker hur man kan skräddarsy prestandan hos komponenter av höghållfast stål vid additiv tillverkning med ljusbåge och laser. 

Liene Zaikovska är doktorand inom produktionsteknik med inriktning mot processimulering för pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med laser, L-PBF. Hon ingår i högskolans AM-forskarteam och är kopplad till projektet Podfam där man studerar hur additiv tillverkning kan användas för att bygga 3D-geometrier i metalliska material. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.157