23948sdkhjf

Bolidens deponi minskas och går under jord

Boliden har invigt en ny lakningsanläggning och ett underjordsförvar vid Boliden Rönnskär.

Tillsammans innebär anläggningarna att ytterligare metall utvinns från restmaterial vid Rönnskär och att återstående avfall deponeras på ett långsiktigt hållbart sätt.

– Vår inriktning är att ta vara på så mycket metall som möjligt från våra råvaror och samtidigt säkerställa bästa tillgängliga miljö- och klimatprestanda. De investeringar som vi nu färdigställt innebär ett nytt kapitel i Rönnskärs historia inom båda dessa områden, säger Daniel Peltonen, direktör affärsområde Smältverk, Boliden.

Sedan många år har restmaterial från smältprocesser innehållande bland annat koppar, zink och bly mellanlagrats på Rönnskärs industriområde. Dessa restmaterial, tillsammans med kommande restmaterial från produktionen, kommer framöver genomgå den nybyggda lakningsanläggningen för ytterligare metallutvinning.

Det material som kvarstår kommer i sin tur transporteras direkt ned till underjordsförvaret som är beläget cirka 350 meter under jord på industriområdet.

Investeringarna i de båda anläggningarna har uppgått till 1,4 miljarder kronor.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11