23948sdkhjf

Kritiska metaller och mineraler finns i Norden

Att det finns potential för kritiska metaller och mineraler i nordisk berggrund, det är något Nordisk ministerrådet lyfter i en rapport.

Sveriges geologiska undersökning, SGU har tillsammans med motsvarande myndigheter i övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden.

Rapporten visar också att det behöver göras nya undersökningar och forskning.

SGU berättar hur de kritiska råmaterialen är i flera fall är av central betydelse för den gröna energiomställningen. De behövs nämligen till att producera, transportera och lagra energi på nya koldioxidreducerade och effektiva sätt och för att kunna elektrifiera fossilbaserad teknik.

Några av materialen som avses är metallerna kobolt och litium som är kritiska för batteriindustrin tillsammans med mineralet grafit, liksom sällsynta jordartsmetaller som bland annat är fundamentala för motorer i elektriska fordon och generatorer i vindkraftverk.

De flesta av dessa råmaterial klassas som kritiska av EU berättar SGU. För tillgången på dem är osäker. De utvinns på flera ställen i världen men knappt alls i Europa.

Men enligt rapporten har de nordiska länderna en god potential för produktion av flera av dessa råmaterial, baserat på befintlig kunskap. De nordiska länderna har en unik geologisk diversitet och en gruv- och metallförädlingsindustri som ligger i framkant när det gäller ny miljövänlig teknik säger rapporten.

Eftersom fördelningen mellan de olika länderna är ojämn beroende på olika geologisk utveckling och kunskapsläget för flera av dessa metaller och mineral varierar – rekommenderar rapporten att nya undersökningar och forskning startas snarast. 

Arbetet med rapporten har genomförts av experter från de geologiska undersökningarna i Sverige, SGu, Finland GTK, Norge NGU, Danmark och Grönland GEUS, Grönlands ministerium för mineralresurser, Norges gruvmyndighet och energimyndigheten på Island och Reykjaviks universitet.

Det Nordiska ministerrådets underorganisation Nordic Innovation har finansierat och rapporten.

Rapporten ska presenteras i samband med ministerrådets möte i Helsingfors i september 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.14