23948sdkhjf

Batteriuppdraget: Sveriges råvaruresurser finns där

Regeringen gav i juli 2020 i uppdrag åt Sveriges geologiska undersökning, SGU, Energimyndigheten och Naturvårdsverket att samverka kring Sveriges delar i EUs värdekedja för batterier. Målet för EU är att göra Europa självförsörjande på batterier med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.

Om Sverige har möjlighet att på ett hållbart sätt bryta de råvaror som behövs för vår egen och andras energiomställning – bör vi göra det? Det frågar sig SGU inom batteriuppdraget. Där ingår nämligen att se över de svenska förutsättningarna.

– Sveriges råvaruresurser finns där men fortsatt arbete behövs för att analysera vilka utmaningar som kvarstår och för att den svenska gruvnäringen ska kunna bidra fullt ut till en hållbar utveckling, säger Erika Ingvald, enhetschef på SGU.

Nya mineraler och råvaror är nödvändiga för batterivärdekedjan och de behöver brytas på ett hållbart sätt. Det är vad de tre myndigheterna kommit fram till efter att ha analyserat handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges batteristrategi. De håller med strategin som fastslår att råvaruförsörjningen kräver utveckling av mer hållbara gruvor och en dramatiskt ökad grad av återvinning av batterimetaller.

SGU ser att en långsiktig och sammanhållen mineralstrategi, i kombination med ambitiösa åtgärder, är en av de insatser som behövs för att Sverige så effektivt och hållbart som möjligt ska kunna nyttja sina råvaruresurser.

– SGUs bedömning är att en framtida sammanhållen mineralstrategi är central för att lyckas med Sveriges bidrag till en europeisk batterivärdekedja och den svenska batteristrategin. Det behövs även insatser vad gäller bistånd- och utvecklingssamarbeten för att stärka vissa andra länder där gruvbrytning finns, säger Erika Ingvald.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.063