23948sdkhjf

Tillståndsprocesserna måste bli snabbare

Att kobolt, som bland annat används i elfordonsbatterier är en bristvara har vi rapporterat om tidigare. Bland annat att SGU tagit fram en rapport om kobolt Mineralmarknaden: Tema kobolt som beskriver hur kobolt används, var det finns och hur utvinningen kan bli mer rättvis.

Läs också: Kobolt - SGU rapporterar

Nu drar debatten om kobolt igång igen. Grundfrågan är huruvida Sverige ska bryta kobolt eller inte men framför allt – hur tillståndsprocesserna ska kunna bli enklare.

Det skulle gå jättebra att bryta kobolt i Sverige anser Christina Wanhainen som är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet. 

– Vi känner till drygt 50 koboltfyndigheter i Sverige. Det rör sig till stor del om platser där det förekom brytning på 1700- och 1800-talet, men också nya, lovande mineraliseringar i norra Sverige. Däremot har det inte gjorts några större vetenskapliga undersökningar på majoriteten av de här fyndigheterna i modern tid. Den svenska berggrunden är väldigt underprospekterad, framför allt vad gäller andra metaller än basmetaller, järn och guld. Det finns stora områden som vi helt saknar kunskap om, berättar hon för DI.

Regeringen tillsatte under våren en utredning om att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.  En särskild utredare fick i uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022.

Metal supply har sökt presstalesperson för att få veta hur långt utredningen kommit men inte fått svar.

– Det är klart att de långa ledtiderna inte främjar vår förmåga att locka hit bolag som vill satsa på prospektering och brytning. Man förstår att det är frustrerande att hitta en intressant fyndighet och sedan vänta i fem år på att få besked om att man inte får tillstånd att bryta. Den signalen går fort ut i världen – och därefter kommer färre och färre. Vi bör ställa höga krav – men man borde kunna öka förutsägbarheten och därmed banta ner processen genom färre instanser och ökad kunskap hos alla berörda parter, menar Christina Wanhainen.

Jesper Wigardt som är kommunikationschef på Northvolt säger till tidningen att det börjar bli bråttom.

–  Utvecklingen sker oerhört snabbt. Vi ser en marknad som är under uppbyggnad, men som också kommer sätta sig inom de närmaste fem till tio åren. Vill man vara en aktör på marknaden måste man ta en position inom kort. Av den anledningen är tillståndsprocessen jätteviktig. Myndigheterna måste titta på hur man kan jobba snabbare, samtidigt som industrin har ett ansvar att hitta nya sätt att samarbeta med myndigheterna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078