23948sdkhjf

Myndigheterna vill avslå Kaunis Irons ansökan

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten vill att Mark- och miljodomstolen avvisar eller avslår Kaunis Irons miljöansökan.

Kaunis Irons ansökan gäller för fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, samt gruvverksamhet vid Palotieva och Sahavaara, med tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk i Pajala. De vill bland annat produceras 20 miljoner ton malm/år.

– Visar prövningen av vårt nya tillstånd att samhället inte vill ha kvar gruvan får vi acceptera det och avveckla verksamheten. Det vore en förlust för regionen, svensk industri och framför allt Sveriges bidrag i den globala omställningen, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Bolaget lämnade in ansökan 2019 och det har begärts olika typer av kompletteringar i ett antal omgångar. Den 25 maj kungjorde Mark- och miljödomstolen bolagets ansökan och öppnade upp för remissinstanser att lämna synpunkter och Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten vill att ansökan avvisas eller avslås. 

Naturvårdsverket skriver bland annat i sitt yttrande:
"Att de mycket omfattade kompletteringskraven som framställdes i yttrande den 15 maj 2020 samt den 24 augusti 2020 till stor del inte har efterkommits och de påtalade bristerna i allt 
väsentligt kvarstår."

Naturvårdsverket anser därför att de borde ha fått tillfälle att yttra sig om inkomna kompletteringar var tillräckliga innan ansökan kungjordes. Nu får de istället skriva krav på ytterligare kompletteringar i slutyttrandet. 

Naturvårdsverket anser att ansökan med kompletteringar är svårgenomtränglig bland annat för att ansökan har ändrats över tid och det har varit svårt att återfinna vissa uppgifter och specifikt underlag.

Då Naturvårdsverket anser att det finns mycket brister i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen anser de i första hand att ansökan ska avvisas det vill säga inte prövas av domstolen utan att bolaget måste börja om från början. I andra hand anser de att ansökan kan prövas men att den då ska avslås. 

Bolaget uppger att ansökan omfattar 8000 sidor och har kostat bolaget 34 miljoner kronor att ta fram och de är förvånade över myndigheternas yttrande. 
Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron:
– Vi har tagit hjälp av ledande expertis inom alla utredningsområden om gruvans konsekvenser. Jag förvånas av att detta arbete och vår ansökan skulle framstå som bristfällig. Vi är stolta över vår miljöprestation och den ansökan vi lämnat in.

Hon fortsätter:
– När det gäller kritiken att vår nya miljötillståndsansökan skulle vara bristfällig kan vi konstatera att vi inte delar den bilden men samtidigt vara tydlig med att vi är beredda att svara på allt som så önskas. Vi har jobbat aktivt i över tre år med de bästa experterna nationellt och internationellt för att leverera bästa möjliga faktaunderlag i vår ansökan. Vi har aldrig ifrågasatt vad det kostar, vi har bett om det bästa som går att få fram.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.11