23948sdkhjf

Jernkontoret tar upp kampen för järn- och stålindustrin

Det handlar om EUs Industriutsläppsdirektiv, IED. De ska revideras mellan 2020 och 2023. Framtagna förslag inom revideringen riskerar dock att hindra den viktiga och nödvändiga omställningen till en hållbar industri. I en ny fallstudie visar Jernkontoret på vilka konsekvenser förändringsförslagen kan få för svensk järn- och stålindustri.

– Det är bättre att förekomma än att förekommas. Just nu arbetar järn- och stålindustrin intensivt för att informera och förklara vad Industriutsläppsdirektivet, IED är, nämligen EUs Miljöbalk för verksamhetstillstånd. Men också vad det håller på att bli. Kommissionen vill hjälpa men riskerar att stjälpa transformationen av industrin genom långtgående och bindande krav på bland annat teknik, materialval och energianvändning, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret, tillika en av få svenska experter på IED.

Revideringen av IED blir oerhört komplex efter att EU-kommissionen lanserat fler än 180 olika förslag på förändringar i sina konsultationer.

– IED är idag ett välfungerande direktiv som levererat stor miljönytta i EU. Vår bransch ligger i yttersta framkant i att ta fram innovationer för den nödvändiga omställningen, ett arbete som behöver understödjas av bland annat effektiva tillståndsprocesser. I den fallstudie som publiceras idag bryter vi ner utvalda förslag och beskriver konkreta konsekvenser för svensk järn- och stålindustri samt föreslår vad som kan göras för att underlätta. Vi vill hjälpa svenska beslutsfattare att fatta informerade beslut – och svara på deras frågor, säger Eva Blixt.

Jernkontoret bjuder in till diskussion med beslutsfattare som får IED på sitt bord inom kort
Eva Blixt, som leder arbetet med IED på Jernkontoret, representerar dessutom europeisk stålindustri, Eurofer, i några av fokusgrupperna i EU-kommissionens arbete med revideringen samt företräder all industri, som representant för Business Europe, generellt för IED.

– Det här arbetet intensifieras nu. Från Jernkontoret kommer vi bland annat att bjuda in till diskussion om hur Sverige bidrar till ett IED som främjar omställning och konkurrenskraft. Publiceringen av vår fallstudie är bara startskottet, säger Eva Blixt och avslutar:

– Jag ser fram emot att Regeringskansliet så snart som möjligt samlar en bred referensgrupp med flera olika departement som kan samverka med industrin. Viktiga frågor som principen om teknikneutralitet måste värnas. Vi får inte heller riskera IEDs framgångar på miljöområdet genom att inkludera alltför många detaljer i tillståndet, särskilt inte sådant som redan är reglerat i annan lagstiftning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078