23948sdkhjf

Samarbete kring litium - inte för att köpa och sälja

Det är ett samarbete kring litium som Volkswagen berättar om.

De startar nämligen partnerskap för hållbar litiumbrytning i Chile tillsammans med, BASF, Daimler AG och Fairphone som de tillsammans finansierar.

Partnerskapet avser att främja en dialog mellan lokala intressenter, generera och syntetisera vetenskapliga fakta och söka lösningar på ett deltagande sätt.

Partnerskapet kallas Responsible Lithium Partnership och är en del av Volkswagens verksamhet för mänskliga rättigheter.

På grund av den ökade e-mobiliteten och digitaliseringen förväntas efterfrågan på litium som nyckelmaterial i batterier öka under de närmaste åren. Världens största litiumreserver och stora delar av den totala produktionen ligger i Salar de Atacama i Chile. Regionens ekosystem är ömtåligt och det saknas enighet om effekterna och riskerna med litiumbrytning och annan ekonomisk aktivitet i regionen. Potentiella risker som härrör från skift av vatten och saltlake kan potentiellt skada ekosystemen och påverka lokal försörjning. För att effektivt hantera sådana vattenrelaterade risker krävs samarbete mellan intressenter, skriver Volkswagen på sin hemsida.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ kommer på uppdrag av företagen samordna partnerskapet för att hitta gemensam grund genom att bygga en plattform. Plattformen syftar till att underlätta en gemensam förståelse för status quo och gemensamt utveckla en gemensam vision för framtiden för Salar de Atacamas vatten. Dessutom avser den att utveckla en gemensam handlingsplan för att förbättra långsiktig integrerad naturresurshantering och genomföra de första genomförandestegen. Ett annat mål är att syntetisera och verifiera tillgänglig teknisk data, förbättra den vid behov och öka tillgängligheten.

Det ansvariga litiumpartnerskapet inleds våren 2021 med en planerad varaktighet på 2,5 år. Det har inte för avsikt att underlätta inköp av litium eller att köpa eller sälja något råmineral.
Finansieringsföretagen BASF, Daimler AG, Fairphone och Volkswagen Group är medvetna om sitt ansvar längs hela försörjningskedjan, inklusive deras mänskliga rättighetsbedömning av råvaruinköp och produktion. De har därför initierat Responsible Lithium Partnership för att främja hållbar utveckling, bidra till att minska potentiella negativa effekter och stärka skyddet av mänskliga rättigheter.

Responsible Lithium Partnership visar att i dagens högt sammankopplade värdekedjor är ansvarsfullt affärsbeteende inte bara baserat på samarbete med affärspartners utan bygger också på ett konstruktivt engagemang med regeringar och det civila samhället. Som sådant syftar partnerskapet till en helhetssyn och strävar efter att ansluta alla lokala intressenter i en gemensam vision för Salar de Atacama.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.093