23948sdkhjf

Fabriken byggs ut – behöver nyanställa

Nu har Ecoclime valt att tidigarelägga den första etappen av ett projekt där bolaget ska öka sin årliga leveranskapacitet. Projektet innebär att Ecoclimes fabrik i Vilhelmina kommer byggas ut och att 35 nya medarbetare ska anställas.

Hos Ecoclime i Vilhelmina, Västerbotten, är stora saker på gång. Här ska leveranskapaciteten av energisystemet Evertherm öka till 100 GWh grön fossilfri energi – fossilfri energi som återvinns i industriprocesser och fastigheter. Det motsvarar den mängd energi som nyttjas i 15 000 nya lägenheter i Sverige.

Kapacitetsökningen kommer att innebära en kraftig expansion vid Ecoclime-fabriken och under de närmaste åren kommer fabriken att byggas ut med 2 100 kvadratmeter. Till detta ska även 35 nya medarbetare anställas, varav 25 vid fabriken.

Vi har noggrant övervägt investeringsort för kapacitetsökningen för tillverkning av Evertherm-systemen och väljer fortsatt Vilhelmina. Dels för att vi idag har vår produktion och utveckling där, vilket underlättar kompetensöverföringen, och dels för att vi har våra mest volymkrävande underleverantörer i närheten. Faktorer som sammantaget ger mervärden vad gäller logistik, styrning, kontroll och flexibilitet i det här skedet av vår expansion, berättar Lennart Olofsson, vd för Ecoclime.

Anledningen till satsningarna är att efterfrågan ökat, både inom industrisegmenten i Sverige, men även inom segmentet bostäder och en pågående etablering i Tyskland.

Totalt har Ecoclime reserverat 70 miljoner kronor för expansionen, varav cirka 40 procent kommer gå till kapacitetsökningen vid fabriken och resterande på expansion av affärsorganisationen.

Vid Vilhelmina-fabriken utökas verksamheten med anställning av produktions- och konstruktionschef, följt av rekrytering av medarbetarna i produktionen. Därtill byggs en nationell projektorganisation för projektering, bas- och specialinstallationer samt service av Evertherm-systemen upp i Sverige och Norden samt via ett exportsamarbete i Tyskland.

Vilhelminas infrastruktur, företagsklimat och inte minst dess medarbetarkultur ser vi som viktiga parametrar för en lyckad satsning. Vi ser dessutom kostnadsmässigt ur ett likviditetsperspektiv, avslutar Lennart.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078