23948sdkhjf

Stålet och skogen möts igen

Nu inleds FerroSilva-projektets första fas med en genomförbarhetsstudie kring produktion av högkvalitativ fossilfri järnråvara med biogen reduktionsgas. Studien ska klarlägga möjligheterna att lösa den svenska specialstålindustrins behov av högkvalitativ järnråvara genom produktion av järnsvamp.

Den svenska specialstålindustrin, som är återvinningsbaserad och med mycket låga utsläpp av koldioxid, behöver säkra miljömässigt goda alternativ för sin försörjning av järnråvara. Likaså bör biomassa från skogs- och lantbruk användas där den ger en hög avkastning och förädlas inom landet, allt för att bidra till att stärka Sveriges handelsbalans.

Därför startades FerroSilva-projektet som vill ta fram en lösning för att producera en fossilfri järnråvara, med användning av järnmalmspellets och förgasad biomassa från skogs- och lantbruk.

Tanken är att skapa en kolsänka, negativa utsläpp av koldioxid, som uppnås med användning av biogent kol kombinerat med koldioxidavskiljning. Den infångade koldioxiden ska sedan permanent kunna lagras under jord eller användas som råvara för kemisk industri.

Nu har Energimyndigheten beviljat projektet delfinansiering av en genomförbarhets-studie inom ramen för Industriklivet, och studien ska klarlägga möjligheterna att lösa den svenska specialstålindustrins behov av högkvalitativ järnråvara genom produktion av järnsvamp, så kallad DRI – Direct Reduced Iron, med en reduktionsgas av biogent ursprung.

Arbetet ska genomföras under perioden april 2021 till september 2022.

– Energimyndigheten bedömer att tillverkning av järnsvamp med syntesgas, framställd genom förgasning av biomassa som reduktionsmedel, skulle minska de processrelaterade utsläppen i Sverige jämfört med konventionell framställning av järnsvamp med naturgas. Som jämförelse skulle svensk produktion av 600 kton järnsvamp baserad på förgasning av biomassa kunna leda till en årlig besparing på ca 800 000 ton fossil koldioxid, jämfört med att framställa motsvarande mängd material via dagens masugnsprocess, menar Energimyndigheten.

Vidare bedömer Energimyndigheten att projektet har potential att lösa det eventuella underskott av högvärdigt skrot som kan orsakas av nedstängningar av masugnar, samt övergången till skrotbaserad produktion.

Bakom projektet står en sammanslutning av Ovako, Sandvik Materials Technology, Uddeholm, Sveaskog och Lantmännen. Sökande är MMM Advice som leder projektet tillsammans med Kobolde & Partners.

KTH och Chalmers kommer tillsammans med övriga projektpartners genomföra forskning och målet är att dessa delar skall vara publika i största möjliga mån.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109