23948sdkhjf

De räddar svetsare från cancerframkallande ämnen

År 2018 startades projektet MIREL FCW, ett projekt där flera företag, forskningsinstitut, myndigheter och organisationer har samarbetat för att ta fram nya produkter som ger mindre frigörelse av farlig svetsrök. I juni avslutas projektet och hittills har projektet gett mycket positiva resultat.

I en studie som gjordes tillbaka i tiden kunde forskare se skrämmande resultat rörande frigörande av canserogent sexvärt krom i simulerad lungmiljö för svetsrök, bildad vid MAG-svetsning med flussfylld rörtråd. Därför startades projektet MIREL FCW, med slutdatum i juni 2021 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Målet med MIREL FCW har varit att identifiera och förstå risker med olika typer av tillsatsmaterial för att kunna ge relevant information och rekommendationer till svetsare, samt att ta fram nya flussfullda trådar och skyddsgaser som ger minskad frigörelse av metaller, speciellt sexvärt krom. Detta ska hjälpa till att förbättra arbetsmiljön för svetsare.

Läs mer om projektet här.

Nu har projektet börjat närma sig sitt slut och under en konferens arrangerad av Metalliska Material under onsdagen redovisade Klara Trydell, forskare på Swerim, vilka resultat som projektet kommit fram till.

I projektet utvecklades en ny slaggande rörtråd vilket är ett slags tillsatsmaterial, och i projektet kunde forskarna visa att svetsröken från de nya rörtrådarna innehöll mycket mindre sexvärt krom jämfört med de konventionella slaggande rörtrådarna. Det visade sig även att upptaget av sexvärt krom i simulerad lungmiljö var mindre för de nyframtagna trådarna.

– Exponering av svetsrökpartiklar från de nya slaggande rörtrådarna visade inte lika stor risk när man kopplar det till DNA-skador eller cytotoxiska effekter, cell-död, så för att sammanfatta så ser man ju faktiskt att det finns en stor potentiell fördel med att utveckla slaggande rörtrådar med mindre frisläppning av sexvärt krom i svetsröken.

Under konferensen togs även det faktum att skyddutrustning och ventilation finns till just för att inte låta svetsare exponeras för svetsröken upp. Men eftersom detta kan missbrukas och en svetsare kan komma till ett ställe som inte tänkt lika mycket på säkerheten berättar Kjell-Arne Pettersson, projektledare för MIREL FCW, att tanken med projektet är att det inte ska komma ut några farliga ämnen från svetsröken från början.

De som medverkar i projektet är KTH, Swerim, Linde Gas, KI, Voestalpine Böhler welding, Outokumpu, Svetskommissionen och Arbetsmiljöverket.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079