23948sdkhjf

De går längre ner i gruvan

Det handlar om återstarten av guldproduktionen vid Pampalo gruvan. Endomines meddelar att hittills har återstarten av gruvproduktionen förlöpt bra. Fördjupningen av gruvan startar i april.

Det var i februari som förberedande arbeten vid gruvområdet påbörjades. Krossen och kvarnanläggningen vid anrikningsverket har redan testats.

I april kommer mycket att hända. Maskindelar som är nödvändiga för produktionen som har en lång leveranstid har identifierats och kommer att beställas. Kapaciteten vid sandmagasinet kommer att utökas och planeringsarbetet och upprättande av kontraktsdokument påbörjas.

Snedbanan har fått skötsel och underhåll i två år. Nu ska den undergå ett rehabiliteringsprogram där vägarna i snedbanan kommer att förbättras och gruvans avvattningssystem och elnät förstärkas.

Efter upphandling har Power Mining valts som gruventreprenör för att rehabilitera och utveckla snedbanan ytterligare 100 meter djupare till 855 meters nivån.

Power Mining kommer att mobilisera till gruvområdet i april och byggnadsarbetena kommer att påbörjas med de första sprängningarna senare under månaden.

Genom återstarten av verksamheten vid Pampalo har Endomines börjat förstärka den operativa lokalledningen med rekrytering av en skiftchef. De följande personalrekryteringarna förväntas göras under april och maj.

Endomines har tidigare berättat att den underjordiska gruvans malmlinser är öppna mot djupet och de kända malmförlängningarna är borrade till 855 meters nivån. Dessa områden kan nås genom en förlängning av den existerande snedbanan. Guldmineraliseringen och malmlinserna är helt öppna under dessa nivåer.

Uppskattningsvis kan den första malmleveransen gå till ett smältverk i slutet av året.

Då man uppnår en stabil produktion våren 2022 förväntas den årliga guldproduktionen vara 8 000 till 9 000 uns.

Efter uppnådd full produktion kommer gruvan och anrikningsverket sysselsätta 50 till 70 personer inklusive underleverantörer.       

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094