23948sdkhjf

Uppföljning hos SSAB - från masugn till ljusbågsugn

Som vi tidigare skrivit om satsar SSAB i Oxelösund på att gå från koksverk och masugn till ljusbågsugn. Vi har gjort en uppföljning för att se hur det går med planerna.

Hos SSAB i Oxelösund pågår just nu en av de största investeringarna sedan anläggningen byggdes på 60-talet. Det handlar om en miljardinvestering där bolaget byter ut koksverk och masugn mot en ljusbågsugn vilket ska ge mycket lägre utsläpp av koldioxid och en modernare anläggning med större flexibilitet.

— Det här är förutsättningen för att vi ska kunna finnas kvar i lång tid framåt. Satsningen kommer även gynna hela regionen, säger Sari Heikkinen kommunikationschef hos SSAB i Oxelösund i en intervju med oss.

För att lyckas med projektet krävs många andra investeringar i allt från ny kraftledning till förändrad råvaruhantering. Allt ska vara klart 2026. 

— I huvuddragen finns inga förändringar utan det är den plan vi lade som fortfarande gäller, säger Sari.

Planen är att ljusbågsugnen ska vara på plats under 2024 och koksverk och masugn ska stängas ned i slutet av 2025. Koksverk lever inte fullt ut upp till de krav som ställs i EU:s dokument om BAT (Best available techniques). Sedan förra artikeln har bolaget därför fått en ny dispens för att använda koksverket till 2025.


SSAB:s masugn som om några år är ett minne blott. Foto: SSAB

När vi gjorde en intervju för några år sedan var huvudfokus att järnmalmen skulle ersättas av skrot som skulle smältas i ljusbågsugnen. Idag är fokus att det kan bli järnsvamp som ersätter malmen. Det förutsätter ett lyckat utfall av projektet Hybrit, där fossilfri järnsvamp ska tillverkas.

— Hybrit är en förutsättning för att vi ska kunna göra det fossilfria stålet. Om Hybrit inte lyckas, vilket inget idag tyder på, kan vi fortsätta tillverka stål med hjälp av ljusbågsugnen men då använder vi skrot istället för järnsvamp och då blir det inte fossilfritt stål.

Nu väntar vi på att alla tillstånd ska vinna laga kraft. Sen kan man börja se att det händer saker på verksamhetsområdet.

Sari Heikkinen SSAB

Det som är mest aktuellt i projektet nu är miljötillståndet som är förutsättningen för alla förändringar. För knappt två år sedan lämnades ansökan in.

— Det var en stor lunta, närmare 100 kg papper med ansökningshandlingar.

I mitten av december förra året fick bolaget klartecken från Mark- och miljödomstolen för den planerade förändringen.

— Tillståndet var kopplat till tuffa villkor men ingenting som vi inte kommer klara av. Vårt miljögäng tyckte det var en av de mest välskrivna domar de hade sett och de var otroligt nöjda.


SSAB:s anläggning i Oxelösund där man även ser hamnen i bakgrunden. Foto: SSAB

Sari berättar att de även var nöjda med att domstolen höll den tidplan som angavs från början. Därefter har Naturvårdsverket och Länsstyrelsen överklagat domen. När denna artikel skrivs har de ännu inte presenterat skälen till sin överklagan.

— Vi får inte göra någonting innan domen har vunnit laga kraft men planeringsarbetet fortsätter. Så fort det är klart kommer vi vara beredda att köra igång.

Miljötillståndet är inte det enda tillstånd som behövs. För att förse den nya ljusbågsugnen med el krävs en ny elledning. I oktober förra året lämnade Vattenfall Eldistribution in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV ledningar och förhoppningarna är att tillstånd ska vara klart i början på 2022.

Ytterligare en tillståndsprocess är på gång. Idag används koksgas och masugnsgas för att värma upp olika steg i processen, men detta måste ersättas med alternativ. Därför planeras för en ny terminal för flytande naturgas (LNG) vid Oxelösunds hamn med tillhörande rörledningar. För att kunna förverkliga målet om helt fossilfritt stål måste även naturgasen på sikt bytas ut mot biogas.

— Det blir ett enormt behov av biogas som SSAB kommer ha och som det ser ut idag är det tveksamt hur marknaden kan möta upp det behovet, säger Sari.

Anna Adolfsson, trainee hos SSAB, har under hösten tittat närmare på vad en biogassatsning skulle kunna innebära. Hon tror att det skulle finnas goda möjligheter till en sådan satsning i Södermanland men att det skulle behövas en kombination av rötning och förgasning för att få fram tillräckliga mängder gas för att försörja SSAB.

En sådan satsning skulle inte bara vara bra för SSAB. Till exempel kan andra företag vara intresserade av att etablera sig där för att kunna dra nytta av den nya tekniken eller få en avsättning för sina organiska restprodukter.

— Jag ser att det finns väldigt stor möjlighet till symbios och där skulle även mycket innovationskraft komma fram. Ser jag detta ur ett helhetsperspektiv kan jag tänka mig att Oxelösund med omnejd skulle kunna vara ett slags hub för förnybar energi. Det är en jättehäftig tanke för då kanske fler unga människor som jag vill flytta dit och flera bolag kanske vill etablera sig i närområdet, säger Anna Adolfsson.

Hamnen där den nya gasterminalen ska byggas. Foto: Cowi

Den nya gasterminalen hanteras av Oxelösunds hamn. Vi kontaktar Douglas Heilborn, vd för hamnen, för att höra hur långt deras arbete kommit. Terminalen blir den första i Norra Europa som är kopplad till järnväg. Terminalen ska vara på cirka 30 000 m3 och beräknas vara klar 2023.

— Tillstånd är meddelat i oktober av miljöprövningsdelegationen men överklagat till mark- och miljödomstolen. Vi räknar med ett avslut på den överklagandeprocessen ganska snart, då kan sista beslut tas innan byggstart kan ske, säger Douglas Heilborn.

Han fortsätter:

— Finansiering är klar och säkrad. Vi är i slutfasen av upphandling av komponenter. Så det rullar på enligt plan kan man säga.

Tillbaka till SSAB. Då det under 2020 mest handlat om tillståndsprocesser har inte tidplanen påverkats av coronapandemin.

— Just nu är vi i tillståndsprocessernas händer och som det ser ut just nu så ligger vi i fas enligt den plan som är lagd. Nu väntar vi på att alla tillstånd ska vinna laga kraft. Sen kan man börja se att det händer saker på verksamhetsområdet, avslutar Sari.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.105