23948sdkhjf

16,7 miljoner från trafikverket ska undersöka bergmaterialet

I dag finns kunskap om att så kallade sulfidförande bergmaterial kan påverka miljön negativt, men det finns stora luckor i kunskapen. Därför satsar nu Trafikverket 16,7 miljoner kronor i ett forskningsprojekt som ska undersöka miljöriskerna mer noggrant.

Trafikverket har för närvarande ambitionen att förbättra kunskapsuppbyggnaden i samband med miljöklassificering av bergkross.

Målet är att material ska kunna användas som resurs och inte lagras på deponi. Detta har ett stort värde för Trafikverket och samhället i stort då det både handlar om hushållning med naturresurser och samhällsekonomi, säger Thomas Dalmalm, strateg inom anläggningsteknik, på Trafikverket.

I den satsningen har intresset bland annat riktats mot sulfidförande bergmaterial, vilka karaktäriseras av att de innehåller mineral som består av svavel bundet till någon metall, vanligtvis järn, koppar och zink. Även om många bergarter innehåller sulfidmineral betyder det inte att de med automatik påverkar miljön. Erfarenheten pekar på att det krävs en stor andel sulfidmineral eller att flera ogynnsamma parametrar som gynnar oxidationsreaktionen sammanfaller för att miljöpåverkan ska uppstå.

Helt klart är dock att miljöskadorna uppstår i samband med att det bildas surt lakvatten innehållande höga metall- och svavelhalter då sulfidmineral kommer i kontakt med syret i luften samt vatten.

Trafikverket hoppas nu att ett stöd på 16,7 miljoner kronor till en forskargrupp i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet ska bidra till att många frågetecken kring den aktuella bergarten ska rätas ut.

Två doktorander på avdelningen för geovetenskap och miljöteknik kommer att studera provtagningsmetodik och geokemiska modeller för bergkross, en tredje doktorand kommer att studera sulfidjordars miljörisker vid infrastrukturbyggande.

I slutfasen ska det ge ökad kunskap om geologiska, mineralogiska, geokemiska och kemiska interagerande processer för att kunna bedöma omgivningspåverkan och potentiella miljörisker relaterade till hantering och nyttjande av sulfidförande bergmaterial.

Förhoppningen är att den nya kunskapen också ska underlätta geokemisk klassificering av sulfidförande bergtyper.

Denna forskning ligger bra i linje med regeringens ambitioner om resurseffektiv användning av bergmassor, säger projektledare Lena Alakangas, professor inom tillämpad geokemi på avdelningen för geovetenskap och miljöteknik.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.172