23948sdkhjf

Corona och haveri hos Boliden – tappar 200 miljoner

Hos Boliden har de senaste dagarna inneburit både hydraulikproblem, ett haveri och en utökad smittspridning av corona. I Taragruvan har produktionen nu stoppats, och i Aitik går produktionen på reducerad hastighet.

I Bolidens gruva i Aitik, Gällivare, har en utökad smittspridning av corona och tillhörande sjukfrånvaro inneburit att gruvproduktionen inte kunnat upprätthållas fullt ut under första kvartalet. Dessutom drabbades gruvan i dagarna av hydraulikproblem i en av två primärkvarnar i anrikningsverket, vilket fört med sig störningar i produktionen.

– Haveriet skedde i dagarna och nu pågår arbeten för att avhjälpa detta i någorlunda närtid. Vi har flera linjer i Aitik då det är en stor gruva, så här rullar fortfarande produktionen men den går med reducerad hastighet, berättar Klas Nilsson, kommunikationschef på Boliden, för Metal Supply.

Totalt räknar Boliden med att störningarna i Aitik kommer leda till ett tapp på drygt en miljon ton.

Samtidigt som gruvan i Aitik går på reducerad fart har produktionen i Taragruvan på Irland fått stoppas. Här har ett haveri i uppfodringsanläggningen från gruvan inträffat.

I vår gruva i Tara har produktionen fått stoppas eftersom vi inte kan få upp malmen till marken. Vi passar på att jobba med annat under tiden och vår bedömning är att produktionen kan behöva hållas stängd ungefär en vecka, säger Klas.

Haveriet skedde under helgen, och nu har bolaget påbörjat en utredning.

Det är fortfarande tidigt och vi har därför inte kunnat fastställa anledningen bakom haveriet ännu, men en utredning är inledd, berättar Klas.

Förutom haveriet har även produktionen i Taragruvan påverkats negativt av en förhöjd frånvaro till följd av coronapandemin.

Allt som allt bedöms den senaste tidens störningar hos Boliden påverka bolagets rörelseresultat inom affärsområdet Gruvor negativt, med cirka 200 miljoner kronor under första kvartalet 2021.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.172