23948sdkhjf

Första steget mot att återstarta gruvan

Grängesberg Exploration Holding planerar att återstarta Dannemora gruva. Nu har ett par viktiga steg på vägen tagits.

Grängesberg Exploration Holding har träffat ett uppdragsavtal med Golder Associates för första steget i en genomförbarhetsstudie för en eventuell återstart av Dannemoragruvan i Bergslagen.

Golder kommer som oberoende konsult att granska och sammanställa omfattande underlag och dokumentation som finns tillgängligt från den tidigare driftperioden åren 2012 – 2015, samt utredningarna inför och resultat av de planerade processförsök med syfte att höganrika representativa råmalmsprover från gruvan. Studien vilken beräknas kunna presenteras under det andra kvartalet 2021, kommer även att utgöra underlag för den tekniska delen i den kommande miljöansökan.

– Det är mycket gynnsamt tids- och kvalitetsmässigt att vi får Golder som oberoende konsult för vårt återstartsprojekt i Dannemora, säger Christer Lindqvist, vd Grängesberg Exploration Holding.

Denna vecka inleds dessutom tester hos SGS i Lakefield, Kanada för att fastställa den optimala anrikningsprocessen för att kunna producera det kvalitetsmässigt bästa järnmalms-koncentratet ur Dannemoras magnetitmalm.

– Detta är en milstolpe i Dannemoras historia då det är första gången någonsin som så omfattande tester genomförs på Dannemoras råmalm. Resultatet från processtesterna kommer visa på den verkliga potentialen för Dannemoragruvan. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078