23948sdkhjf

Volkswagen vill förbättra arbetsförhållandena i koboltgruvorna

Volkswagen-koncernen vill ständigt ta ett större ansvar i sina råvaruförsörjningskedjor för batteritillverkning. Och hållbar koboltbrytning är en viktig hörnsten i elektrifieringen.

– Hållbara och ansvarsfulla råvaruinköp är av yttersta vikt för vår för e-mobilitetsstrategi. Kobolt spelar en viktig roll för oss, även om mängden råvara minskar i nyare generationer av batterier för elfordon. Vi vill utvidga vår hållbara råvarustrategi med detta initiativ. Vi försöker etablera hantverksbrytning i Demokratiska republiken Kongo som en strikt hållbar koboltkälla, eftersom många lokala samhällen är beroende av denna sektor. Vi vill ge effekt på plats – i nära samarbete med starka partners, säger Ullrich Gereke, chef för upphandlingsstrategi på Volkswagen AG och fortsätter:

- För närvarande accepterar Volkswagen inte kobolt från gruvor med hantverksbrytning.

Volkswagen engagerar sig aktivt i att förbättra förhållandena för dem som arbetar med hantverksbrytning av kobolt i Demokratiska republiken Kongo samt levnadsförhållandena för människorna i de omgivande samhällena.

Kobolt är ett viktigt råmaterial för produktion av elbatterier. Men hantverksbrytning innebär risker för både miljö och människor. Volkswagen har gått med i "Cobalt for Development"-initiativet - ett branschinitiativ som lanserats av GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ och stöder därmed ansträngningarna för att minimera dessa risker.

Volkswagen har även ingått ett partnerskap med RCS Global – ett företag som är specialiserat på hållbara inköp. RCS Global har utvecklat ett system för att spåra råvaror tillbaka till underleverantörer, raffinaderier, smältverk, gruvor och återvinningsföretag.

Pilotprojektet i det kongolesiska koboltbältet har två fokusområden: förbättring av förhållandena för hantverksbrytning av kobolt samt levnadsförhållandena för människorna i de omgivande samhällena.

Pilotprojektet avser att stärka efterlevnaden av lagstiftningen och förbättra hälso- och säkerhetsförhållanden samt socialt välbefinnande i den södra delen av Demokratiska republiken Kongo, där 70 procent av världens koboltresurser finns. De första utbildningarna för gruvoperatörer och gruvarbetare har precis börjat.

Framsteg inom båda områdena ska uppnås i samarbete med lokala gruvkooperativ, myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Detta ska åstadkommas genom förbättrad hantering av gruvanläggningarna samt utbildning i hälsa, säkerhet och miljö för gruvarbetarna. De omgivande samhällena ska kunna dra nytta av förbättrad tillgång till utbildning, nya inkomstmöjligheter och utbildning i konfliktlösning. Hittills har mer än 1 800 invånare från dessa samhällen redan kunnat dra nytta av dessa åtgärder.

Utbildningsplaner för mer hållbara arbetsförhållanden förbereds för närvarande, initialt för 1 500 gruvarbetare från 12 kooperativ för hantverkbrytning av kobolt i och runt Kolwezi i Demokratiska republiken Kongo. Målet är att vid en lagligt driven anläggning testa under vilka förhållanden ansvarsfull hantverksbrytning kan vara praktiskt genomförbar. Hittills har 36 gruvor med hantverksbrytning granskats för att hitta en lämplig plats.

Projektet genomförs av GIZ och finansieras av BASF, BMW Group, Google, Samsung Electronics, Samsung SDI och Volkswagen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078