23948sdkhjf

Svensk stålindustri får ta del av miljarderna

Då region Norrbotten och region Gotland står för Sveriges största koldioxidutsläpp har Tillväxtverket föreslått att dessa ska få ta del av EU:s nya klimatfond Fonden för en rättvis omställning. Totalt ska 6 miljarder kronor delas ut.

Det är stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland som Tillväxtverket föreslår ska omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond. Pengarna ska investeras under kommande tio år och hjälpa de två regionerna att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp fram till år 2030.

– Dessa två regioner och industrier står för landets största koldioxidutsläpp och en klimatomställning i dessa regioner kräver långsiktighet och stora investeringar, säger Patrik Sällström, stf avdelningschef Regioner på Tillväxtverket .

Fonden för en rättvis omställning ska koncentreras till de industrier och regioner med störst koldioxidutsläpp och tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Pengarna kan även användas till kompetensutveckling och omskolning av anställda som berörs av klimatomställningen.

Exakt hur stor del av de 6 miljarder som sammanlagt ska delas ut som kommer gå till regionerna är ännu inte klart.

– Tillväxtverket har ännu inte föreslagit hur fördelningen ska se ut mellan dessa två regioner, dels på grund av att vi först tar fram regionala planer som anger investeringsbehoven, dels på grund av att EU:s långtidsbudget 2021-2027 som ska finansiera detta ännu inte är formellt beslutad, berättar Patrik för Metal Supply.

Tillväxtverket ska lämna in programförslaget vid årsskiftet och förhoppningarna är att förslaget kan godkännas till hösten 2021.

Är fler regioner i Sverige aktuella för att få ta del av pengarna?

– I detta skede, nej. Nu fokuseras arbete på att ta fram regionala planer för Norrbotten och Gotland som ska inlämnas till regeringen vid årsskiftet 2020/2021. Men genomförandet av fonden ska pågå i tio år så det är inte helt uteslutet att andra industrier och regioner kan komma att omfattas fonden, säger Patrik.

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030, och Tillväxtverket har utsetts till förvaltande myndighet av regeringen.

Tillväxtverkets förslag är framtaget i samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Arbetsförmedlingen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.097