23948sdkhjf

Leveransrekord för LKAB

Både plus och minus för LKAB som påverkats av den seismiska händelsen i Kiruna tidigare i år. 

—  Premien för spotpriset har pressats ner av den osäkerhet som just nu råder i världen, samtidigt driver framtidens industrier tveklöst mot mer hållbara processer. LKAB är fortsatt inriktat på att utveckla och leverera högförädlade järnmalmsprodukter med tydligt mervärde och klimatfördelar i ståltillverkningsprocesserna, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Produktionsvolymen var för kvartalet lägre än motsvarande period föregående år och  uppgick till 6,8 (7,3) miljoner ton. Volymerna påverkades främst av förlängda underhållsstopp för att minska smittspridningen kopplat till covid-19 samt effekter av den seismiska händelsen  i gruvan i Kiruna i maj 2020.

Till följd av den seismiska händelse som inträffade i Kirunagruvan i maj har produktionen av rågods påverkats. Gruvan producerar nu på 70–80 procent av kapaciteten. Bolaget anger att det är fortsatt svårt att bedöma när produktionen kan vara uppe i full takt igen eftersom delar av besiktningsarbetet och reparationsarbeten kvarstår.

Leveransvolymen för kvartalet uppgick till rekordhöga 7,6 (5,5) miljoner ton.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade till 2 955 (3 128) miljoner kronor. Höga leveransvolymer motverkades av lägre dollarkurs, lägre pris på högförädlade järnmalmsprodukter och högre kostnader.

Kostnadsökningarna avser återställningsarbeten och rågodshantering kopplat till den seismiska händelsen i Kiruna, ökade kostnader för avsättning till samhällsomvandling samt fortsatta satsningar på prospektering och utvecklingsprogram.

Operativt kassaflöde uppgick för tredje kvartalet till 1 651 (2 480) Mkr.

Bolaget anger att framtidsfrågorna som ska säkerställa en verksamhet på lång sikt är fortsatt prioriterade. Prospekteringsarbetet befinner sig i en intensiv fas, med utökade borrningsinsatser i befintliga gruvor.

Utvecklingsinitiativet SUM för hållbar gruvbrytning på stora djup fortskrider och under kvartalet klev Sandvik in som en ny partner i projektet.

Inom HYBRIT invigdes initiativets pilotanläggning för fossilfri järnsvamp (DRI/HBI), ett avgörande steg mot en fossilfri ståltillverkning.

I ReeMAP-projektet, där teknik för att återvinna gruvavfall för att producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller utvecklas, har LKAB utökat ambitionen. Planering pågår nu för en industripark som även ska producera insatsvaror, inklusive vätgas. Samtliga produktionsprocesser elektrifieras, vilket innebär att processen blir nästan helt fri från koldioxidemissioner.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.141