23948sdkhjf

Gröna industrinyheter i budgeten

Budgeten som presenteras nästa vecka innehåller en del gröna satsningar som berör industrin. Här är några exempel. 

Industriklivet där företag kan söka pengar för att utveckla ny teknik som minskar industrins utsläpp utökas till att även kunna ge stöd till biodrivmedeltillverkning, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion. Satsningen startade 2018 för att ge stöd till att utveckla lösningar för att minska de processrelaterade utsläpp inom industrin och sedan 2019 även tekniker för s.k. negativa utsläpp. Industriklivet förstärks för 2021 med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor. 

Ett annat förslag är statliga kreditgarantier för gröna investeringar i Sverige. Garantierna föreslås kunna ställas ut under flera år med början 2021 och kan maximalt uppgå till 10 miljarder kronor 2021. 

Forskningsinstitutet Rise får 200 miljoner kronor 2021 för att utveckla testbäddar för bioraffinaderier i Sverige. 

Regeringen anslår 150 miljoner kronor 2021 för att medfinansiera EU:s satsning på klimatomställning genom Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF) för programperioden 2021–2027. 

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär en 10 procent i stödnivå för kommuner och företag under 2021. Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor ska gå till stödet 2021. 

För att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på 25 miljoner kronor årligen för år 2021 och 2022 för Sveriges geologiska undersökning (SGU), och Naturvårdsverket föreslås få ta del av medlen för att bidra till arbetet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078