23948sdkhjf

Nordisk bergteknik ser ljust på framtiden

Nordisk bergteknik är en koncern med verksamhet inom berghantering och grundläggning. Huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Hur har det andra kvartalet 2020 varit för dem?

Nettoomsättningen uppgick till 217 miljoner kronor. Att jämföra med förra årets 197,2 miljoner.

Rörelseresultatet uppgick till 17,5 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 12,5 miljoner.

Koncernens tillgångar och skulder har under kvartalet minskat något  till följd av lösen av leasingavtal kopplat till verksamheten. I bolagets kassaflöde ingår en kortfristig placering av bolagets överlikviditet, i det underliggande kassaflödet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 58,9 miljoner kronor att jämföra med 29,5 miljoner förra året.

Det finns en optimism inför framtiden.

Det ekonomiska klimatet har under första halvåret påverkats av Covid-19 och även koncernens bolag har i varierande omfattning upplevt en viss tröghet i marknaden till följd. Men Nordisk bergteknik upplever att trögheten i viss mån klingat av och ser nu en fortsatt stark efterfrågan på koncernbolagens tjänster i både Sverige och Norge, skriver de.

Infrastrukturinvesteringar förväntas fortgå i både Sverige och Norge kommande år. 

- Min förhoppning är att vi i dagsläget upplevt de värsta effekterna av Covid-19. Vi ser att marknaden nu reagerar snabbare och vi har lärt oss att anpassa vårt arbetssätt till
rådande förhållanden. Under kommande månader ser vi fortsatt goda möjligheter till tillväxt och expansion genom förvärv, vilket ligger helt i linje med vår strategiska affärsplan. Med andra ord har vi goda förhoppningar om en positiv utveckling resten av året, säger företagets vd Andreas Christoffersson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078