23948sdkhjf

Fördjupning - Läget i basindustrin

Tidigare i veckan publicerade Industriarbetsgivarna en rapport om läget i basindustrin nu när coronakrisen är igång. Idag följer vi upp med en fördjupning för de olika branscherna, gruv-, stål-, och metallindustrin där vi även tar med hur 2019 utvecklades.

Läs även den övergripande artikeln om Industriarbetsgivarens prognos.

Materialet har hämtats ur Industriarbetsgivarnas konjunkturprognos och ekonomiska bedömning: ”Utdragen coronakris skadlig för basindustrin"

Gruvindustrin
Vad som driver utvecklingen i de olika branscherna skiljer sig åt. Gruvindustrins förädlingsvärde i löpande priser (svenska kronor) ökade starkt under  inledningen av 2019, för att sedan dämpas tydligt.

Produktionen utvecklades relativt stabil medan däremot priserna först steg kraftigt för att därefter falla igen. Bland annat steg järnmalmspriset kraftigt då stora produktionsbortfall uppkom i Brasilien till följd av två dammolyckor.

Medelpriset för bly och  zink sjönk också under 2019, med 11 och 13 procent. Här var dock prisfallet en följd av den globala avmattningen.

Under coronakrisen så har järnmalmsmarknaden klarat sig relativt bra så här långt. När Kina drabbades av coronaepidemin hade Australien och Brasilien problem med väderstörningar vilket minskade utbud av järnmalm. När övriga världen drabbades av coronaviruset började Kina starta upp sin produktion. Balansen mellan utbud och efterfrågan av järnmalm har därför bibehållits  varmed järnmalmspriserna har varit relativt stabila. Men priserna är vanligtvis volatila och under de sista veckorna har priset stigit rätt snabbt. Basmetallpriserna har däremot fallit tillbaka under krisen. Koppar- och zinkpriset har sjunkit med runt fem procent sedan början av mars, och blypriset  med 13 procent. 

Stål och metallindustrin
Stålindustrins förädlingsvärde i fasta och löpande priser har minskat sedan slutet av 2019. Avmattningen kan vara kopplad till utvecklingen i bland annat EU, som är den största marknaden för svensk stålindustri och där Tyskland är det största  mottagarlandet. Även inom stålindustrin har priserna fallit tillbaka. I början av detta år var det en viss ljusning och första kvartalet ökade tillväxten starkt. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078