23948sdkhjf

Vad gäller egentligen för CE-märkning?

CE-märkning av maskiner handlar om säkerhet och arbetsmiljö – men vad gäller om man bygger om eller kompletterar en befintlig maskin? Vem är ansvarig? Här har maskinleverantören Stenbergs sammanfattat vad som gäller.

Läs också: Säkrare och effektivare produktion hos Uddeholm

En CE-märkning av en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden, eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav som CE-märkningen kräver.

Att en ny maskin måste vara CE-märkt känner de flesta till, men vad händer om man bygger ihop flera maskiner, eller om maskinen kompletteras med en robot eller andra nya funktioner?

En ny maskinlinje ska alltid uppfylla kraven i föreskrifterna AFS 2008:3 och CE-märkas när den släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Här kommer några exempel:

Exempel 1: Ska man bygga en maskinlinje med tre maskiner, ska alla maskiner vara CE-märkta. Dessutom ska en riskbedömning av gränssnitten mellan maskinerna göras och dokumenteras. Bruksanvisningen behöver ställas samman och eventuellt kompletteras. Nödstopp för maskinlinjen ska riskbedömas. Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem.

Läs också: Du vet väl om att det är säkerhetsvecka

Exempel 2: Ska man bygga en ny maskinlinje med två CE-märkta maskiner kompletterad med en robot för maskinbetjäning, krävs samma krav som för föregående exempel, men här måste även robotcellen kompletteras enligt monteringsanvisningen.

Exempel 3: Är det en ny maskinlinje med både CE-märkta maskiner och äldre maskiner som ska byggas, det vill säga maskiner som är tillverkade innan Sverige gick med i EU, gäller även här kraven som togs upp i första exemplet. Om det ingår en eller flera gamla maskiner i maskinlinjen, så behöver dessa inte CE-märkas, men samtliga ingående maskiner ska uppgraderas om så behövs, så att maskinlinjen uppfyller kraven i AFS 2008:3.

När det kommer till en ombyggnad av en maskin eller en maskinlinje ska den alltid riskbedömas och dokumenteras. En ny CE-märkning kan behöva göras vid väsentliga ombyggnader, och bedömningen om en ny CE-märkning behöver göras avgörs i en dokumenterad riskbedömning från fall till fall.

Som maskindistributör måste man förvissa sig om att vissa krav är uppfyllda för att få distribuera en ny maskin på den svenska marknaden, men i slutänden är det dock alltid användaren som är ytterst ansvarig för att de maskiner och liner man använder uppfyller maskindirektivet. Skulle man installera en kompletterande funktion i en maskin, utan att riskbedöma och CE-märka anläggningen, så är det företagets styrelse/vd som står ansvarig vid en eventuell olyckshändelse.

Läs också: Han startar eget – mitt i coronatider

För att kontrollera att maskinen verkligen är godkänd finns det vissa saker man kan dubbelkolla. Här kommer några tips:

  • Kolla att det finns en försäkran om överensstämmelse som visar att reglerna uppfyllts.

  • Att bruksanvisningen är på svenska.

  • Att ett CE-märke finns på maskinen.

Även om ett CE-märke finns är det dock ändå smart att kontrollera maskinen. Då kan man till exempel kontrollera:

  • Finns det begriplig information om installation, användning, underhåll och rengöring?

  • Finns det delar som ser ut att vara farliga eller rörliga delar som är oskyddade?

  • Finns det skydd och är de monterade?

  • Går maskinen att starta med skydden borttagna?

  • Är varningsskyltar synliga och begripliga?

Om maskinen inte verkar vara säker, eller om det finns det minsta tvivel på om en installation är korrekt riskbedömd och CE-märkt, så är det tillverkaren eller distrubutören man vänder sig till.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094