23948sdkhjf

Ny vision för LKAB:s gruvindustriområde

Ecogain har på uppdrag av LKAB tagit fram en vision för hur gruvområdet i Kiirunavaara ska återställas och utvecklas efter att gruvverksamheten avvecklats. Visionens fokus är en ekologisk landskapsutformning där ekosystemet och den biologiska mångfalden gynnas.

Ecogain är strategisk partner till LKAB och hjälper gruvföretaget i utvecklingsarbetet med naturkapital såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

– Företag som tar mark i anspråk har stora möjligheter att både minimera sin påverkan på naturen och skapa nya värden. Detta kommer bli allt viktigare överallt på jorden. Därför är det roligt att LKAB är i framkant, säger Anders Enetjärn, vd Ecogain.

När gruvan stängs kommer en teknisk efterbehandling att genomföras för att göra området säkert för miljö, människor och djur. Därefter tar den ekologiska landskapsutformningen vid. Visionen som tagits fram är ett frivilligt åtagande från LKAB.

– Med den här visionen kan vi skapa stora natur- och samhällsvinster när ekosystem kan återställas och utvecklas. Det i sin tur gör att exempelvis biologisk mångfald gynnas, vattenrening förbättras och att marken kan nyttjas för bete, säger Emma Nyberg, utvecklingsingenjör, LKAB.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11