23948sdkhjf

Stålakademin - stålindustrins och akademins mötesplats

Erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning - det är målet för det nystartade nätverket Stålakademin.

Stålakademin vill vara en plattform för erfarenhetsutbyte mellan stålindustrin och den akademiska världen. Den internationella konkurrensen är hård för svenska stålföretag och nyckelfaktorer för framgång är att ständigt ligga i framkant inom forskning och innovation.

- Det handlar om att skapa nya och bättre möjligheter, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och fortsätter:

– Genom att samla alla adjungerade professorer som arbetar inom stålindustrin skapar vi en länk mellan företag och universitet. Det är en jättemöjlighet för hela branschen.

En adjungerad professor har sin arbetsplats både på ett universitet och ett företag. Merparten av arbetstiden är oftast förlagd till företaget där hon eller han arbetar med sin forskning och på lärosätet handleds ofta flera doktorander. Kombinationen har visat sig ha många fördelar.

– Att vara adjungerad professor tillför kompetens som vi måste ta till vara. Vi kan identifiera behov i näringslivet och skapa frågeställningar som är relevanta för industrin, samtidigt som en får del av den senaste forskningen. En riktigt win-win för både företag och lärosäten, säger Helena Malmqvist.

Nätverket som nu etableras kommer att omfatta personer från hela landet och förhoppningsvis från många olika delar av industrin. Och på sikt vill man nå alla som har en gemensam beröringspunkt inom den akademiska världen och stålindustrin. Förutom adjungerade professorer finns det industridoktorander och ex-jobbare. Därtill sitter många inom näringslivet i referensgrupper och styrelser vid olika lärosäten.

– Vi på Jernkontoret kan spela en stor och viktig roll genom att dela med oss av den kunskap vi har kring finansiering. Forskningsfinansiering är A och O. Inga pengar, ingen forskning. Vi vet vilken forskningsfinansiering som kan sökas, när utlysningarna för ansökningar sker och mycket mer. Den informationen vill vi dela med oss av också i detta forum, säger Helena Malmqvist.

Det är även viktigt att arbetet lyfts på lärosäten så att studenter och doktorander ser att det är möjligt att både forska och jobba inom näringslivet.

– Ju mer vi samarbetar desto mer kan vi uppnå. Genom att diskutera relevanta ämnen skapar vi gemensamma utgångspunkter med syfte att stärka stålindustrin. Det är av stor vikt för alla parter att utbildning och forskning bedrivs inom områden som är viktiga för industrin. Det är helt enkelt en överlevnadsfråga. Har vi inte kompetensen så finns vi inte kvar, konstaterar Helena Malmqvist.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094