23948sdkhjf

Betryggande prestaton i ett svårt marknadsläge

2009 var ett utmanande år för Konecranes och företaget har inte stora förväntningar till 2010.
Omsättningen för fjärde kvartalet 2009 var 428,9 MEUR. 221,5 MEUR lägre än samma period i 2008.

Medan rörelsevinsten inklusive omstruktureringskostnader uppgick till 22,2 MEUR.

2009 totalt
"2009 visade sig bli minst lika utmanande som förväntat. Beläggningsgraden i våra nyckelkundsegment förblev svag under hela året och de flesta kunderna fortsatte att förhålla sig ytterst försiktigt till beslut om investeringar", skriver Konecranes VD koncernchef Pekka Lundmark i bokslutskommunikén.

Omsättning för 2009 var 1 671,3 MEUR , 431,2 MEUR lägre än i 2008. Rörelsevinsten inklusive omstruktureringskostnader var 97,9 MEUR.

”Vår orderingång sjönk med 34,7 procent från rekordnivån 2008. Eftersom vi inledde året med en stark orderstock sjönk omsättningen mindre än beställningarna, 20,5 procent, till 1 671,3 MEUR," skriver Lundmark.

Framtidsutsikter
Trots en svag uppgång inom industriproduktionen under den andra halvan av 2009
räknar Konecranes med att osäkerheten på marknaden fortsätter utan trovärdiga
tecken på återhämtning.

Företaget förväntar att efterfrågan på underhållstjänster förväntas förbli stabil eller att småningom öka ifall beläggningsgraden inom kundindustrierna fortsätter att förbättras. Efterfrågan på ny utrustning förväntas generellt förbli på en låg nivå och drabbas av överkapacitet hos kunderna.

Konecranes förväntningar till omsättningen för 2010 är att den blir lägre än för 2009. Dessutom förväntar företaget att rörelsevinsten för 2010 är lägre än för 2009 före omstruktureringskostnader.


Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078