23948sdkhjf

Är du redo när konjunkturen vänder?

Det frågar Almega som i en färsk konjunkturprognos - "Ut ur finanskrisens Järngrepp"- uppmanar företagen att bygga upp kapaciteten till när uppsvinget kommer. Och det kan komma snabbare än man räknar med.
Ut ur finanskrisens järngrepp

Knappt 200 000 jobb försvinner 2009-2010. Fortsatt osäkerhet råder, både kring effekterna av finanskrisen och de massiva stimulansåtgärderna. En svag krona ger inte någon draghjälp längre. Dessa slutsatser dras av Almegas chefekonom Lena Hagman, som samtidigt varnar för risken att underskatta de positiva effekterna av de massiva stimulansåtgärder som satts in.

Den öppna arbetslösheten nådde i februari i år 8 procent. Almega räknar med att den i genomsnitt kommer att ligga på 8,5 procent i år, och toppa på 9,5 procent nästa år.

– Sysselsättningen i tjänstesektorn faller med knappt en tredjedel av det totala fallet i sysselsättningen i år och nästa år, säger Lena Hagman. Antalet jobb som försvinner totalt begränsas till knappt 200 000 enligt prognosen.

Tjänstesektorn ligger sent i konjunkturcykeln, vilket förklarar att inte fler jobb försvunnit. Företagen ser också ut att göra allt för att behålla nyckelarbetskraft inför den kommande uppgången.

Kriterier för uppsving
Lena Hagman betonar vikten att det inför den kommande konjunkturuppgången är centralt för Sverige att bygga upp kapacitet i form av både real- och humankapital. Uppsvinget kan komma tidigare och ske snabbare än man räknar med idag . Avgörande för återhämtningen blir hur snabbt förtroendet inom finanssystemet återställs, benägenheten att ta risker och öka investeringarna inom företagssektorn, och tillståndet för den amerikanska ekonomin.

De första tecknen på en återhämtning i omvärlden kommer sannolikt på USA:s bostadsmarknad . Mycket talar för att bostadsförsäljningen där kommer igång till sommaren. I Sverige har de nu mycket låga bolåneräntorna bidragit till en förbättring på bostadsmarknaden i början på året, och hushållen ser faktiskt ljusare på ekonomin på ett års sikt.

Svag krona nackdel på exportmarknaden
Sverige behöver bygga upp konkurrenskraften genom att utveckla tjänster och varor, och genom att höja produktivitetstillväxten.
– Inför den kommande konjunkturuppgången måste produktionskapaciteten kunna möta efterfrågan, både i form av arbetskraft, ny teknologi och alltmer kunskapsintensiva tjänster, förklarar Lena Hagman. Under de senaste åren har Sverige tappat exportmarknadsandelar i högre grad. En svag krona ser inte ut att hjälpa som förut.

Kronan förväntas förbli svag så länge oron på finansmarknaden fortgår. Almegas prognos för 2009 visar ett fall i tjänstesektorns produktion med cirka 1,5 procent, vilket innebär att tillväxten långsamt börjar repa sig från och med andra kvartalet. För att möjliggöra ökningarna handlar det om investeringar i forskning och utveckling och ökad produktion av forsknings-, kunskaps- och tjänsteintensiva, högteknologiska produkter.

Källa: Almega

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag - är en förbundsgrupp som har cirka 9 200 medlemsföretag med sammanlagt 420 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078