23948sdkhjf

Småföretagen slåss om EU-pengar

4 miljarder kronor från EU ska fördelas mellan svenska forskarföretag. I den första omgången finansieras 11 svenska projekt - och 52 svenska företag har sökt finansiering via Eurostars.
Den europeiska forskningssatsningen på småföretag, Eurostars, har lockat många svenska deltagare. I den första omgången finansieras 11 svenska projekt. I den just stängda andra omgången har 52 svenska företag sökt finansiering. Sammanlagt är satsningen på minst 400 miljoner euro.

Det svenska intresset är stort för Eurostars, EUREKA:s och EU-kommissionens forskningsprogram för småföretag. När programmet öppnade 2007 kom drygt 200 ansökningar in, varav 35 med svenskt deltagande. Efter internationell utvärdering medfinansierades 11 svenska projekt med sammanlagt drygt 35 miljoner kronor från VINNOVA inklusive viss finansiering från EU. Dessutom finansierar svenska partners ytterligare två projekt. Sverige är ett av länderna med både flest ansökningar och flest finansierade projekt.

Bland de svenska deltagarna finns Hotswap Stockholm AB som får 700 000 kronor för att utveckla en liten medicinklassad monitor till sjukhus. NanOsc AB i Sollentuna får drygt 4,5 miljoner, och Sivers IMA AB i Kista drygt 1,5 miljoner, för att utveckla en ny typ av oscillator. HTC-Sweden AB i Söderköping får nästan 1,3 miljoner för att utveckla förbättrade materialegenskaper i polymerer. Plasmatrix Materials AB i Stockholm får 2,35 miljoner, och Spirex Tools AB i Örebro 430 000 kronor, för att utveckla ett nytt material för minskning av vibrationer i maskiner. Swecard AB i Stockholm får 7,5 miljoner för att utveckla system för smart cards. Biomotif AB i Danderyd får 1 miljon för att utveckla ny teknik för analys av små provmängder inom till exempel biokemi. Picsearch AB i Stockholm får knappt 2 miljoner för att vidareutveckla tjänster baserade på sökning och sammanställning av multimedia från internet. PhPlate Microplate Techniques AB i Stockholm får drygt 2,5 miljoner för att utveckla naturliga medel mot svamp i akvakulturer. Digital Vision AB i Solna får 4,5 miljoner för att utveckla datorbaserade metoder för restaurering av videomedia.

Drygt 300 ansökningarna har nu kommit in i den andra omgången av Eurostars, varav 48 har svenska deltagare. Sverige behåller därmed sin tätposition vad gäller antalet ansökningar. I slutet av april beslutas vilka projekt som finansieras.

- Det är väldigt roligt att svenska småföretag håller sig så väl framme i europeiska samarbetsprojekt. Det visar att det finns en stor svensk efterfrågan på den här typen av satsningar, säger Tomas Aronsson, handläggare på VINNOVA, som är ansvarigt för den svenska delen av Eurostars.

Eurostars är en satsning inom EUREKA-programmet på minst 400 miljoner euro under sex år, varav 100 miljoner från EU-kommissionen och resten från nationella FoU-medel från deltagande länder. Med finansiering från företag och organisationer beräknas programmet omfatta totalt 800 miljoner euro. Eurostars riktar sig till små och medelstora företag och finansierar marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Det sökande företaget får ha högst 250 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner euro. Större företag, forskningsinstitut och universitet kan vara medsökande.

Källa: Vinnova

Läs mer om Eurostars .
http://www.vinnova.se/Verksamhet/Interna...
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.205