23948sdkhjf

Rekordår för Gränges

Bolaget ska de kommande åren växa med god lönsamhet.
Aluminiumtillverkaren Gränges ökade försäljningsvolymen till till 84,7 kton (38,9) och nettoomsättningen uppgick till 2 546 miljoner kronor (1 252) i det fjärde kvartalet förra året.

Justerat rörelseresultat steg med 48 procent till 171 miljoner kronor (116), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 6,7 procent (9,2). Utfallet var dock tio procent under analytikernas snittestimat i SME Direkts prognossammanställning.

Marknaden var stark i framför allt Asien samt Nord- och Sydamerika. I Europa gick det mot bakgrund av svåra jämförelsetal dock något trögare och försäljningen av värmeväxlarmaterial minskade jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

– Fjärde kvartalet blev ännu ett starkt kvartal för Gränges, och summerar helåret 2016 till ett nytt rekordår för bolaget. Försäljningsvolymen ökade 118 procent under fjärde kvartalet. Exklusive den förvärvade verksamheten steg försäljningsvolymen 12 procent, drivet av en fortsatt god efterfrågan på värmeväxlarmaterial i Asien och Nordamerika, säger vd Johan Menckel.

När det gäller värmeväxlarmaterial till fordon förväntas marknaden fortsätta att växa under 2017. Enligt IHS spås den globala tillverkningen av lätta fordon öka med 1 procent under helåret 2017, varav en ökning med 3 procent under första kvartalet.

Gränges räknar med en högre tillväxttakt än marknaden i Asien och Nord- och Sydamerika under första kvartalet. I Europa förväntas försäljningen av värmeväxlarmaterial utvecklas i nivå med marknaden, medan försäljningen av icke-värmeväxlarmaterial förväntas vara lägre. Sammantaget förväntas en högre tillväxttakt än marknaden under första kvartalet.

För den nyligen förvärvade verksamheten i USA förväntas en oförändrad försäljningsvolym under första kvartalet jämfört med första kvartalet föregående år.

– Vi kommer under 2017 fortsätta att arbeta enligt vår strategiska plan. Det innebär ökat fokus på kunderbjudande och innovationer, hållbarhet samt att säkerställa att vi både har kapacitet och kapabilitet i våra anläggningar för att möta efterfrågan från våra kunder. Detta är ett arbete som gynnar både våra kunder, anställda och aktieägare. Vi ser ljust på 2017 och är fast beslutna om att fortsätta växa med god lönsamhet de kommande åren, säger Johan Menckel.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.203