23948sdkhjf

37,5 miljoners satning på grön nano

VINNOVA-satsningen Grön Nano ska underlätta och korta ledtiden för kommersialisering av forskningsresultat som utnyttjar nanoteknikens möjligheter för en bättre miljö.
Med hjälp av nanoteknik kan stora framsteg göras på miljöområdet. VINNOVA satsar inom programmet Grön Nano sammanlagt 37,5 miljoner kronor på 5 nanoteknikprojekt . Satsningarna ska bland annat utveckla solceller, lysdiodlampor och förnyelsebart material.

VINNOVA-satsningen Grön Nano ska underlätta och korta ledtiden för kommersialisering av forskningsresultat som utnyttjar nanoteknikens möjligheter för en bättre miljö. Sammanlagt satsar nu VINNOVA 37,5 miljoner kronor under tre år på fem projekt:

NLAB Solar utveckling av transparenta Grätzelceller, Nanologica AB (Stockholm), finansieras med 8 500 000 kronor för att utveckla transparenta och billiga kompletta Grätzelsolceller – med högre effektivitet och fler applikationsområden än vad som är möjligt idag. Kontaktperson: Giovanni Fili, Nanologica AB, telefon 0735-300 000, e-post giovanni@nanologica.com

Nanowire LEDs for a Green Energy Efficient Lighting Technology, GLO AB (Lund), finansieras med 9 050 000 kronor för att utveckla lysdiodslampor. Dessa är än så länge för dyra för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till glödlampan och lågenergilampan, trots att det finns gigantiska energibesparingar och miljövinster att hämta. GLOs lysdiod ska bli billigare genom storskalig kiselteknik med låga material- och tillverkningskostnader. Kontaktperson: Truls Löwgren, GLO AB, telefon 046-286 48 47, e-post truls.lowgren@glo.se

Nanotrådsbaserade högeffektiva solceller för grön elproduktion, Sol Voltaics AB (Lund), finansieras med 7 680 448 kronor för att utveckla en prototyp till en högeffektiv nanotrådsbaserad solcell som är optimerad för användning i solkraftverk. Kontaktperson: Martin Magnusson, Sol Voltaics AB, telefon 046-286 48 55, e-post martin.magnusson@solvoltaics.se

Industriell produktion av Nanokompositer för snabbare kommersialisering av bränsleceller, GETT Fuel Cells International AB (Stockholm), finansieras med 5 400 000 kronor för att utveckla bränsleceller. Genom att använda nanokompositer i bränslecellernas vitala delar kan arbetstemperaturen sänkas till 250°C med fortsatt god funktionalitet. Den låga temperaturen ger billigare bränsleceller som kan konkurrera med andra alternativ på energimarknaden. Kontaktperson: Richard Ljungberg, GETT Fuel Cells International AB, telefon 08-22 12 10, e-post richard@gett.se

Utveckling av nya nanokompositer och nanostrukturerade fibrer (NANOFIBER), Luleå tekniska universitet, finansieras med 6 906 000 kronor för att utveckla ett förnybart material inom nanocellulosa med brett användningsområde, till exempel inom textil, medicin, paketering, elektronik och konstruktion. Materialet har unika egenskaper vad gäller till exempel temperaturtålighet och vikt.

- Svensk nanoteknisk forskning håller väldigt hög internationell klass, samtidigt som vi har varit mindre bra på att kommersialisera resultaten. Den här satsningen är en viktig pusselbit i VINNOVAs arbete med att förbättra de svenska förutsättningarna inom området, säger Lena Svendsen, VINNOVA.

Satsningen Grön Nano innehåller två dimensioner, dels nanoteknik - som inbegriper förståelsen och den kontrollerade manipuleringen av strukturer och tillämpningar på molekylär och atomär nivå – och dels att den föreslagna lösningen har högre prestanda och är mindre skadlig för miljö och människa än idag tillgängliga alternativ.

Källa: Vinnova
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094