23948sdkhjf

Framtidstro hos västsvenska cleantech-företag

För de exporterande företagen inom miljöbranschen märks inte lågkonjunkturen. Det är precis tvärtom. Företagen nyanställer, omsättningen ökar och företagarna tror på framtiden.
För de exporterande företagen inom miljöbranschen märks inte lågkonjunkturen. Det är precis tvärtom. Företagen nyanställer, omsättningen ökar och företagarna tror på framtiden.
Det framkommer i den temperaturmätning av branschen som Ecoex låtit ett oberoende markandsundersökningsföretag utföra.

I vecka 49, mitt under pågående lågkonjunktur, lät Ecoex marknadsundersöknings- företaget Inter Metra undersöka hur det går för de exporterande företagen inom miljöbranschen. Bilden som framkommer visar att det går bra för branschen och att framtidsoptimismen är stor - trots finanskris och lågkonjunktur.

Av de 264 västsvenska företag som Ecoex arbetar med valdes 100 företag slumpmässigt ut. Av dessa har 73 företag intervjuats på telefon.

- Siffrorna visar att det går betydligt bättre för företagen än vad vi anat, säger Maria Strömberg, projektledare för Ecoex på Business Region Göteborg.

Under de senaste tolv månaderna har 62 procent av de tillfrågade exportföretagen nyanställt personal. Det är en trend som väntas hålla i sig. 42 procent av exportföretagen tror att de också nyanställer personal under nästa år.
Våra västsvenska cleantech-företag har tolv mycket bra månader bakom sig där 80 procent av de tillfrågade företagen har ökat sin omsättning, eller legat kvar på samma omsättning. 75 procent tror att omsättningen ligger kvar på samma nivåer som idag (32 procent) eller ökar (43 procent).

Maria Strömberg, projektledare på Ecoex menar att miljöåtgärder i form av långsiktiga investeringar måste göras trots kriser. Att andra vänder sig till de västsvenska företagen blir naturligt eftersom de länge arbetat med frågorna och många företag har spetskompetens inom miljöteknik.

- Många länder vill komma ikapp vårt miljöarbete beroende på lagkrav och till exempel inträde i EU. Trots dåliga tider är miljöåtgärder de investeringar som prioriteras.

www.ecoex.se kan du läsa hela undersökningen. Där hittar du också och ett flertal goda exempel på småföretag som lyckats på olika marknader och inom olika cleantech-branscher.

Ecoex har som målsättning att bidra till en ökad Västsvensk miljöexport. Ecoex är ett samverkansprojekt mellan flera offentliga aktörer i Västsverige Innovatum AB, Fyrbodals-, Skaraborgs- och Sjuhärads Kommunalförbund, Business Region Göteborg AB, Västra Götalandsregionen och medfinansieras av Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond. Målgruppen är regionens cleantechföretag med potential att exportera.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093