23948sdkhjf

ÅF expanderar i Ryssland

Teknikkonsultföretaget ÅF köper upp företag i Ryssland som är specialiserat på konstruktion och helhetsprojekt av kraft- och kraftvärmeverk samt turbinanläggningar.
ÅF förvärvar 75 procent av det ryska teknikkonsultföretaget ZAO Lonas Technologija (Lonas) . Lonas som grundades 1992 har sitt huvudkontor i St Petersburg samt kontor i Jekaterinburg och Kiev.

Lonas har 240 medarbetare , varav cirka 190 i St Petersburg. Bolaget är specialiserat på konstruktion och helhetsprojekt av kraft- och kraftvärmeverk samt turbinanläggningar.
Kunder är kraftbolag, industri och kommunala energiverk. Lonas har en stor orderstock (30 MEUR) och en väl diversifierad kundbas . Lonas är framförallt verksamt i Ryssland, men har under senare år också vunnit kontrakt i CIS-länderna Kazakstan och Ukraina.

"Behovet av energi- och infrastrukturinvesteringar i Ryssland är betydande. Vi har därför under en tvåårsperiod inventerat möjliga förvärvsobjekt för att förstärka vår position i Ryssland. Lonas är den pusselbit som vi sökt", säger ÅFs VD Jonas Wiström.

I år beräknas Lonas omsätta 20 MEUR med en rörelsemarginal överstigande 10 procent.
Grundköpeskillingen uppgår till 6 MEUR . En tilläggsköpeskilling kan utgå beroende på resultatutvecklingen 2009-2013. Förvärvet, som konsolideras i ÅF och division Energi från och med det fjärde kvartalet, förväntas medföra en positiv effekt på vinst per aktie för ÅF redan under 2008.

"Efter förvärvet har ÅF drygt 270 medarbetare i Ryssland, samtliga verksamma inom energiområdet. ÅFs strategi i Ryssland framöver är att expandera Lonas verksamhet i CIS-länderna och att utnyttja Lonas som ÅFs partner och lokal underleverantör i stora internationella kraftverksprojekt", säger Eero Auranne, chef för ÅFs division Energy.

Källa: ÅF AB

Om företaget
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.127