23948sdkhjf

Enklare, effektivare och billigare återvinningen av skrot

Genom att klassificera och sortera skrotet beroende på metallsorter och legeringsinnehåll kan man spara mycket, både dyrbara metaller och energi vid tillverkningen.
Att det finns ett stort ekonomiskt värde i järnskrot har man förstått länge. Inte mycket forskning har dock gjorts på området, detta fast det finns stora miljö- och ekonomiska vinster.

Genom att klassificera och sortera skrotet beroende på metallsorter och legeringsinnehåll kan man spara mycket, både dyrbara metaller och energi vid tillverkningen. Samtidigt hushåller man bättre med våra naturresurser. Detta är bakgrunden till ett EU-projekt som startade 2006 med Swerea KIMAB som koordinator.

- Vi använder avancerad laseranalys för att analysera och klassificera metallskrot, berättar Thomas Björk på Swerea KIMAB. De första fältförsöken sker nu på Stena Recycling i Huddinge. Tekniken bygger på att en fokuserad laserstråle skapar ett ljusplasma från en liten yta på skrotbiten. Ljusvåglängderna i plasmat ger i sin tur information om metallinnehållet i skrotbiten är vanligt stål, gjutjärn, lackat eller av annan metall. Den här utrustningen klarar av att klassificera ca 60 ton skrot i timmen.

- För Stena handlar det om vår strävan att hela tiden ligga steget före och söka nya återvinningslösningar. Med den här tekniken är vår ambition att vi i framtiden med ännu högre noggrannhet ska kunna avgöra innehållet i den återvunna råvaran. Med ännu mer kvalitetssäkrad råvara kan vi nå nya kundgrupper, berättar Kristofer Sundsgård på Stena Recycling.

Minskade halter av koppar i stålskrot, samt att kunna skilja på olika stålsorter är några av målen i projektet. Koppar som förorening i stål försämrar i regel kvaliteten väldigt mycket. I dagsläget sorteras den i sig värdefulla kopparen ut för hand. Tekniken ger också möjlighet att urskilja lackerade och zinkbelagda skrotbitar som också det är viktigt ur miljösynpunkt.

Deltagande företag: Swerea KIMAB, Stena Recycling, KTH, O.R.I. Martin (Italien), CSM (Italien), Arcelor (Frankrike), University of Malaga (Spanien), Fraunhofer (Tyskland).

Källa: Swerea KIMAB

Swerea KIMAB är ett ledande institut inom korrosions- och metallforskning. Vi samarbetar med svensk och internationell industri för en hållbar utveckling. Swerea KIMAB ingår i forskningskoncernen Swerea som ägs av industrin och staten. Koncernen erbjuder behovsmotiverad forskning, utveckling och utbildning.

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät av filialer och produktionsanläggningar. Företaget omhändertar avfall från industri, handel och kommuner och erbjuder kvalitets- och miljösäkrade lösningar för insamling och förädling av järn- och metallskrot, rostfritt, returpapper, plast, farligt avfall och andra kemikalier samt övrigt verksamhetsavfall. Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som också återvinner elektronikskrot och aluminium samt bedriver internationell handel med stål, metaller och olja.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078