23948sdkhjf

Consilium får genombrottsorder till drygt 10 MSEK

Ordern är Consiliums första till ett nybyggnationsprojekt och den största EMS-ordern hittills. Detta visar på det ökande intresse och ambitioner som finns både bland rederier och hos myndigheter att installera miljöbefrämjande utrustning på nya fartyg.
Consilium har fått order om att leverera system för emissionsmätning (EMS) till en serie underhållsfartyg inom offshore-segmentet som kommer att byggas i Asien. Totalt uppgår ordervärdet till drygt 10 MSEK.

Ordern är Consiliums första till ett nybyggnationsprojekt och den största EMS-ordern hittills. Detta visar på det ökande intresse och ambitioner som finns både bland rederier och hos myndigheter att installera miljöbefrämjande utrustning på nya fartyg.

– Order visar att det finns ett reellt engagemang inom offshorenäringen att arbeta med hållbar utveckling. Den är också glädjande för Consilium då den visar på vårt starka erbjudande till olje- och gasindustrin, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Consiliums emissionssystem mäter kväveoxider (NOX), svaveldioxid (SO2) och växthusgasen CO2. Systemet är framtaget med hänsyn tagen till IMO:s fastställda och föreslagna krav på utsläppsmätningar av avgaser från fartyg. Consiliums lösning är en av de första i världen som kan mäta både kväveoxider och verifiera svaveldioxidhalten i utsläppen efter det att röken “tvättats” av andra system och är marint typgodkänt av världens största klassningssällskap, Lloyd’s Register.


Information från CONSILIUM AB (publ)

Om företaget
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, rederier, samt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 400 anställda och omsätter mer än 700 MSEK.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.125