23948sdkhjf

Nordic Mines får gruvtillstånd för guldfyndigheten Laiva

Ett viktigt steg mot att börja producera guld i en av Nordens mest lovande guldfyndigheter har nu tagits. Nordic Mines AB har fått tillstånd att bedriva gruvverksamhet i Laiva.
Ett viktigt steg mot att börja producera guld i en av Nordens mest lovande guldfyndigheter har nu tagits. Detta sedan det finska Arbets- och näringsministeriet har beviljat det nordiska prospekteringsföretaget Nordic Mines AB (publ) tillstånd att bedriva gruvverksamhet i Laiva. Produktionsstart är planerad till 2010. "Ett glädjande besked som innebär att vi intensifierar
förberedelsearbetet", säger Nordic Mines VD Michael Nilsson i en kommentar.

Beslutet innebär att Nordic Mines ansökan uppfyller de krav som den finska gruvlagen ställer och att fråm gruvlagens synpunkt inte finner några hinder för gruvverksamhet i området. I beslutet har man bland annat tagit hänsyn till guldförekomstens kvalitet och storlek. Nordic Mines redogörelse för sina undersökningar och resultaten av dessa"visar att det i det ansökta området finns mineraltillgångar i sådan mängd och av sådan kvalitet att fyndigheten kan exploateras", skriver arbets- och näringsministeriet bland annat i motiveringen av beslutet. Myndigheten har även utvärderat Nordic Mines föreslagna produktionsteknik för utvinning av fyndigheten samt miljökonsekvenserna av en gruvproduktion i området. Innan gruvverksamhet kan börjas behövs det dock ytterligare tillstånd, t.ex miljötillstånd, påpekar ministeriet i sitt beslut.

- Det här innebär att vi tar ytterligare ett viktigt steg mot att starta produktion i Laiva och därmed även mot att uppfylla vårt mål att bli en ledande guldproducent i Norden, säger Michael Nilsson.

Den företrädesemission som Nordic Mines genomförde under försommaren fulltecknades. Emissionen utgör, tillsammans med bolagets tidigare kassa, grunden för finansieringen av Laivaprojektet. Borrningar till och med årsskiftet 2007/2008 visade på en betydande ökning av mineraltillgångarna i de högsta kategorierna känd och indikerad mineraltillgång, jämfört med tillgångarna vid årets början. Läs mer om mineraltillgångarna på www.nordicmines.se

I år har borrningarna intensifierats och hittills under 2008 har mer än 15 000 meter kärn- och RC-borrning genomförts på Laivafyndigheten. Med hjälp av resultatet från dessa borrningar kommer mineraltillgången att uppgraderas. Dessa nya beräkningar ligger också till grund för den pågående feasibilitystudien för Laiva. Det är en fullständig teknisk studie som omfattar mineraltillgångar, brytningsteknik, brytningskostnader , brytningsoptimering och processanläggning. Det internationella gruvkonsultbolaget CSA ( http://www.csaglobal.com/) svarar för mineraltillgångsberäkningen och brytningsplanering medan Outotec AB svarar för huvuddelen av feasibilitystudien innefattande den planerade processanläggningen med en designkapacitet på två miljoner ton malm om året.

Information från Nordic Mines AB

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094