23948sdkhjf

Sverige får överskott på el om några år

Sverige kommer att nettoexportera el de kommande tre åren. Detta då produktionen ökar från kraftvärme, vindkraft och kärnkraft - enligt prognos från Energimyndigheten.
Export väntas kommande år – produktionen från kraftvärme, vind och kärnkraft ökar

Sverige kommer att nettoexportera el de kommande tre åren. Detta då produktionen ökar från kraftvärme, vindkraft och kärnkraft. Det säger Energimyndigheten i en kortsiktsprognos över energiförsörjningen i Sverige, som överlämnats till regeringen.

År 2010, det sista året i prognosen, beräknas nettoexporten vara nästan 7 TWh, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av den totala elproduktionen.

Kapaciteten byggs ut kraftigt just nu med många nya vind- och kraftvärmeverk samt genom effekthöjningar i kärnkraftverken. Samtidigt är efterfrågeökningen inom landet inte så kraftig. Bedömningen utgår dels från normalårsproduktion av vatten- och kärnkraft, och dels från vilka projekt som har alla tillstånd och därför har bäst förutsättningar att förverkligas under perioden Särskilt för vindkraft finns planer som, om samtliga genomförs, kan ge en ännu högre elproduktion.

Elproduktionen i Sverige uppgick till 144,9 TWh år 2007 och preliminär statistik pekar mot en produktion på 148 för år 2008. Elproduktionen kommer att fortsätta öka både 2009 och 2010, 154 TWh för år 2009 och 156 för år 2010.

Vattenkraften producerade 65,6 TWh el 2007. För 2008 pekar preliminär statistik mot 65,5 TWh nettoproduktion. Mellan år 1985-2005 var den genomsnittliga produktionen från vattenkraften 67,5 TWh vilket är vad som antas produceras år 2009 och 2010. År 2007 producerade kärnkraften 64,3 TWh el. Kärnkraften bedöms i prognosen producera 66,4 TWh år 2008.

För år 2009 antas produktionen bli 67,6 TWh liksom för år 2010. I prognosen inkluderas enbart beslutade effekthöjningar.
Elproduktionen i kraftvärmeanläggningar var hög under 2006-2007 och fortsätter att öka under prognosperioden från 13,2 TWh år 2007 till 17,5 TWh år 2010. Vindkraftsproduktionen blev 1,4 TWh år 2007. Under prognosperioden antas mer än en fördubbling och produktionen bedöms år 2010 uppgå till 3,4 TWh.

År 2007 nettoimporterade Sverige 1,3 TWh el. Under prognosåren förväntas Sverige vara nettoexportör av el. År 2010 prognostiseras en export på nästan 6,9 TWh.

Rapporten är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2007 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2008–2010. Bedömningen bygger på ekonomiska förutsättningar som tagits fram av Konjunkturinstitutet i juni 2008. Jämfört med föregående prognos (mars 2008) har de ekonomiska förutsättningarna totalt sett reviderats neråt, vilket bidrar till en svagare efterfrågeökning inom landet. Ladda ner hela rapporten här .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078