23948sdkhjf

Ökad orderingång till svensk industri

Orderingången till den svenska industrin ökade med 5,3 procent från april till maj.
Orderingången ökade i maj

Orderingången till den svenska industrin ökade med 5,3 procent från april till maj. Uppgången i maj följde på en minskning med 6,6 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden, mars-maj, sjönk orderingången med 2,9 procent jämfört med perioden december-februari.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.
Nedgången med 6,6 procent mellan mars och april innebär en upprevidering med 0,2 procentenheter jämfört med förra publiceringen av apriluppgifterna.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 4,2 procent från april till maj efter att ha minskat med 7,9 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden ökade med 6,0 procent från april till maj efter att ha minskat med 5,5 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången från exportmarknaden med 5,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången minskade med 3,7 procent under maj 2008 jämfört med maj 2007. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 2,1 procent och för exportmarknaden en minskning med 7,4 procent.
Orderingången under april i år steg med 9,7 procent jämfört med april 2007, vilket innebär en nedrevidering med 0,4 procentenheter jämfört med förra publiceringen av apriluppgifterna.

Hittills under 2008 (januari-maj) har orderingången till industrin totalt minskat med 1,0 procent jämfört med motsvarande period 2007. Orderingången från hemmamarknaden har hittills i år ökat med 2,2 procent medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 3,1 procent.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 6,8 procent från april till maj efter att ha minskat med 3,1 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången till investeringsvaruindustrin med 2,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Det är främst ökad orderingång till teleproduktindustrin (SNI 32) och motorfordonsindustrin (SNI 34) som förklarar uppgången från april till maj.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin steg med 1,0 procent från april till maj, men minskade med 2,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 9,5 procent från april till maj, men sjönk med 3,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 0,4 procent från april till maj, men minskade med 7,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade i maj
Industrins leveranser steg med 1,9 procent från april till maj, men sjönk med 2,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Leveranserna under april i år minskade med 7,9 procent jämfört med mars, vilket inte innebär någon revidering jämfört med förra publiceringen av april-uppgifterna.
Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 4,7 procent från april till maj, men minskade med 2,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Leveranserna till exportmarknaden steg med 0,2 procent från april till maj, men minskade med 2,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
De totala leveranserna sjönk med 1,0 procent under maj 2008 jämfört med maj 2007. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 1,3 procent och för exportmarknaden en minskning med 2,5 procent.
Leveranserna under april i år steg med 12,0 procent jämfört med april 2007, vilket inte innebär någon revidering jämfört med förra publiceringen av april-uppgifterna.

Hittills under 2008 (januari-maj) har industrins totala leveranser ökat med 2,6 procent jämfört med motsvarande period 2007 . Leveranserna till hemmamarknaden har hittills i år ökat med 2,7 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 2,6 procent.

Se procentuella förändringar i industrins orderingång från SCB här!


Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11