23948sdkhjf

Wärtsilä köper upp norska Vik-Sandvik

Wärtsilä strävar efter att bli ledande inom fartygsdesign - har förvärvat den globala fartygsdesignkoncernen Vik-Sandvik, ett ledande självständigt bolag, som erbjuder tjänster inom design och teknik till rederier och varvsindustrin världen över.
Wärtsilä har förvärvat den globala fartygsdesignkoncernen Vik-Sandvik , ett ledande självständigt bolag, som erbjuder tjänster inom design och teknik till rederier och varvsindustrin världen över.

Affärens värde är 132 miljoner euro med en ytterligare summa på högst 38 miljoner euro , som utbetalas utgående från affärsverksamhetens resultat under de tre följande åren. Vik-Sandviks omsättning år 2007 uppgick till 55 miljoner euro och lönsamheten är på en mycket god nivå. Antalet anställda är 410.

Detta företagsförvärv är ett viktigt steg i Wärtsiläs strategi om att förstärka sin ställning som en leverantör av helhetslösningar och att vara den mest uppskattade partnern för sina kunder. Genom att kombinera kompetensen inom fartygsdesign med det befintliga tjänsteutbudet inom propulsionsutrustning och automationssystem, kommer Wärtsilä att kunna erbjuda större mervärde till sina kunder och få ytterligare tillväxtmöjligheter med nya livscykeltjänster. Wärtsiläs målsättning är att bli den ledande leverantören av tjänster inom ett flertal olika segment.

Fartygsdesign håller på att få en allt viktigare roll tack vare de högre kraven på prestationsförmåga, allt mer utvecklade system och den ökade integrationen ombord de flesta fartygen. Därutöver blir miljö- och utsläppsbestämmelserna för NOx och CO2 allt strängare. Genom detta förvärv kan Wärtsilä erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga lösningar som ger bättre total effektivitet, har lägre miljöpåverkan och minskade livscykelkostnader.

"Från ett strategiskt perspektiv är förvärvet av Vik-Sandvik ett mycket viktigt steg för Wärtsilä, eftersom det för oss närmare våra kunder, både rederier och varv. Vi kan nu inleda dialogen med dem i ett tidigare skede då besluten om fartygens nyckelspecifikationer fattas, vilket kommer att leda till att vi kan erbjuda mer konkurrenskraftiga lösningar", säger Jaakko Eskola, direktör för Wärtsilä Ship Power.
"Med denna viktiga affär strävar vi även efter att inta en ledande position inom fartygsdesign som en självständig verksamhet. Vi tror även starkt på att detta nya och innovativa sätt att kombinera kunskap inom fartygsdesign med utrustningslösningar kommer att göra oss till en bättre partner i arbetet med övriga fartygsdesigners", tillägger Eskola.
"Vik-Sandviks utmärkta kunskaper inom fartygsdesign kommer att ytterligare förbättra Wärtsiläs konkurrenskraft. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder de bästa helhetslösningarna oavsett vilken utrustning som används. Våra kunder kommer att kunna fritt välja den paketlösning som bäst möter deras behov", säger Arne Birkeland, verkställande direktör för Wärtsilä Norway.
"För Vik-Sandvik representerar affären en möjlighet att utveckla sin verksamhet på ett sätt som uppfyller marknadens krav. Vi skulle ha kunnat fortsätta ensamma, men som en del av Wärtsilä, som är en ledande leverantör av utrustning och servicetjänster med global närvaro, erhåller vi tydliga fördelar. Vi tror att denna kombination kommer att skapa en unik marknadsledare av ett nytt slag", säger Svein Sandvik, verkställande direktör på Vik-Sandvik.

Vik-Sandvik kommer att integreras med Wärtsilä Ship Design inom Ship Power -affärsområdet. All personal, inklusive ledningen, kommer att fortsätta som Wärtsilä-anställda.

Företagsförvärvet skall godkännas av berörda myndigheter och förväntas bli slutfört under tredje kvartalet år 2008.

Vik-Sandvik är inriktat på design av högklassiga offshorefartyg, samt på produkt- och kemikalietankrar och mer specialiserade fartyg. Företaget har under årtionden varit känt inom offshorebranschen för sina innovativa konstruktioner och har uppnått en stark global marknadsposition. Som en del av Wärtsilä har företaget stor potential för en stark global tillväxt och expansion till nya marknadssegment.

Företagets huvudkontor ligger i Fitjar, i västra Norge och företaget har verksamhet i Norge, Polen, Indien, Brasilien, Serbien, Bulgarien, Turkiet, Ryssland och Kina. Vik-Sandvik har hittills ägts till hundra procent av familjen Sandvik.

För närvarande har Wärtsilä ett fartygsdesignföretag i Tyskland, Wärtsilä Ship Design Germany. All framtida verksamhet inom fartygsdesign kommer att samordnas under Wärtsilä Ship Design. Arne Birkeland, 42, kommer att fungera som direktör för Ship Design -enheten. Birkeland började arbeta på Wärtsilä år 2006. För närvarande innehar han flera olika positioner inom företaget; direktör för Wärtsilä Norway AS, direktör inom Wärtsilä Ship Power Technology och medlem av ledningsgruppen för Ship Power.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. www.wartsila.com
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.093