23948sdkhjf

BE Group: Bättre än marknaden

Trots en tuff marknadssituation visar ståljätten förbättrade siffror.
Under fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 3 procent i jämförelse med föregående år, från 1009 miljoner kronor till 981 miljoner kronor. Koncernens utlevererade tonnage ökade med 1 procent. Rörelseresultatet uppgick till -17 miljoner kronor, vilket kan jämföras med -30 för fjärde kvartalet föregående år. Resultat före skatt för perioden uppgick till -26 miljoner, en siffra som kan jämföras med -43 miljoner i fjol.

Under årets avslutande kvartal visar BE Group en positiv tonnageutveckling inom koncernen. Affärsområde Sverige har haft en fortsatt volymökning, medan affärsområde Finland bibehållit volymerna trots en svagare generell efterfrågan.

Inom övriga enheter är efterfrågan fortsatt svag på marknaderna i Tjeckien och Slovakien, även om utlevererat tonnage är i nivå med föregående år.

Prisnivån har varit svagare under kvartalet, vilket påverkat omsättningen och bruttomarginalen negativt.

Året som helhet
En summering av helåret 2015 visar ett stabilare BE Group. Såväl omsättning som utlevererat tonnage är högre än föregående år på bolagets huvudmarknader. Sverige levererar 4 procent högre tonnage och Finland visar en förbättring på 3 procent, vilket i båda fallen är bättre än den generella marknadsutvecklingen.

Sammanfattningsvis har 2015 åter varit ett tufft år för branschen utan efterfrågeökning och med lägre prisnivå.

– På den finska marknaden förväntar vi oss framöver en återhämtning från dagens nivå, men ser i övrigt inga tydliga tecken på någon signifikant förändring av efterfrågan, skriver BE Groups VD och koncernchef Anders Martinsson, i en kommentar.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.312