23948sdkhjf

BE Group bättre än marknaden

Efterfrågan ser fortsatt stabil ut, enligt bolagets vd.
Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 966 MSEK (998). Resultatet före skatt landade på -122 MSEK, vilket kan jämföras med -15 MSEK, motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet för perioden blev -117 MSEK att jämföra med -3 MSEK för fjolårets period. Siffran har påverkats av att tillgångar skrivits ned med 124 MSEK.

– Vi växer mer än marknaden i både Sverige och Finland. Affärsområde Sverige har lyckats bäst med en 9-procentig ökning av utlevererat tonnage. Även vår andra huvudmarknad Finland växer mätt i tonnage, kommenterar Anders Martinsson, koncernchef och vd.

Når inte mål
Trenden från första halvåret med en stabiliserad efterfrågan på Be Groups huvudmarknader har fortsatt även under årets tredje kvartal. Men baserat på utfallet för det tre första kvartalen konstaterar bolaget att delar av verksamheten inte kommer nå de uppsatta målen för året och har därför gjort en ny bedömning av utvecklingen för de kommande åren. Den sammantagna slutsatsen är att ett nedskrivningsbehov på 124 MSEK föreligger

– Summerat lämnar vi ett kvartal bakom oss där vi, utan någon nämnvärd förändring i efterfrågan, lyckats öka volymerna på våra huvudmarknader. Efterfrågan under det fjärde kvartalet förväntas fortsätta på samma nivå som under det tredje kvartalet med hänsyn taget till säsongsmässiga effekter, skriver Anders Martinsson.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093