23948sdkhjf

NVS förvärvar VVS-företag i Umeå

NVS Installation AB har förvärvat VVS-företaget Sävar Energitjänst AB i Umeå som under 2007 omsatte drygt 30 MSEK och har 25 anställda. NVS har sedan tidigare ett filialkontor i Umeå och förvärvet av Sävar Energitjänst är ett led i en utökad regional satsning inom området energi-, service- och underhållstjänster.
I början av mars offentliggjorde NVS ett större förvärv i Norrköping och i samband med koncernens starka bokslutskommuniké för 2007 ett par veckor senare uttalade NVS koncernchef Håkan Bergkvist en tydlig ambition att öka NVS tillväxt genom fler strategiska förvärv. Ett av målen för förvärven är att ytterligare stärka NVS regionala närvaro i Sverige och på andra platser runt om i Norden.

"Inom flera av våra affärsområden ser vi en betydande tillväxtpotential och Umeå som region är mycket intressant för NVS verksamhet Service & Underhåll som idag har kommunen, privata fastighetsägare och den regionala industrin som viktiga kundekategorier. Hos många av våra kunder finns ett växande behov av de breda tjänstekoncept vi erbjuder och en anledning är stigande energipriser vilket leder till ökade krav på att hålla tekniska installationer i gott skick. Utvecklingen ställer stora krav på oss som servicepartner och genom förvärvet av Sävar Energitjänst och den energikompetens som tillförs kan vi bättre svara upp mot kundbehoven", säger Håkan Bergkvist.

Sävar Energitjänst startades i Umeå 1987 och när verksamheten nu blir en del av NVS sker en renodling mot serviceverksamheten. NVS har sedan tidigare en filial i Umeå och den växer nu betydligt och får fler medarbetare genom den samlokalisering som kommer att ske vilket Ola Månsson regionchef ser som mycket positivt.

"Den snabba utvecklingen inom serviceområdet ställer stora krav på oss inte bara personellt utan också när det gäller utbildning, nya hjälpmedel i form av exempelvis IT-stöd och även nya samarbetskoncept som breddar vårt serviceerbjudande. Tillsammans med den kompetens och de resurser vi får genom Sävar Energitjänst stärker vi vår position i regionen betydligt", säger Ola Månsson.

Pressmeddelande från NVS
Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.41