23948sdkhjf

Nytt svenskt järnmalmsbolag bildas

Kopparberg Mineral AB, Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB och bildar ett gemensamt separat bolag med fokus att maximera utvecklingspotentialen i företagens innehav av undersökningstillstånd för järnförekomster.
Efterfrågan på järnmalm har under de senaste åren ökat och därmed har järnmalmspriserna stigit. Under 1960- och 70- talen rådde en motsatt prisutveckling då en mängd producerande järnmalmsgruvor stängdes, inte minst i svenska Bergslagen.

De tre bolagen Kopparberg Mineral AB, Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB och har beslutat bilda ett gemensamt separat bolag, att ägas initialt till lika delar, för att i detta företag undersöka möjligheten att på nytt exploatera denna råvaruresurs.

Bolaget kommer att från bolagsbildarna totalt tillföras 12 undersökningstillstånd med avseende på järn varav tio ligger i Bergslagen och två i Norrbotten. Områdena som berörs omfattar nedlagda gruvor med historiska mineraltillgångar samt påvisade järnmineraliseringar som tidigare ej varit föremål för brytning. Kopparberg Mineral kommer att vara operatör för bolaget.

Inledande arbeten skall omfatta dokumentation och sammanställning av det nya bolagets totala järnmalmspotential med syfte att utveckla järnmalmsprojekten vidare.

Archelon Mineral AB är noterat på Nordic MTF/Göteborgslistan och kommer att tillföra bolaget fem inmutningar (Blötberget 1 och 2, Finnmossen 1 och 2 och Idkerberget).

IGE Nordic AB är noterat på Oslo Axess och kommer att tillföra bolaget fyra inmutningar (Kölen 3 och 4, Painirova 3 och Pattock 2)

Kopparberg Mineral AB är noterat på Aktietorget och kommer att tillföra bolaget tre inmutningar (Burängsberg1, Laxsjöfältet1 och Rundberget 3).

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 17 undersökningstillstånd om cirka 10 050 hektar.

Pressmeddelande från Kopparberg Mineral AB
www.kopparbergmineral.se
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.172