23948sdkhjf

Anglo American avvisar BHP:s begäran om förlängd tidsfrist

För lång tid innebär för mycket risker, tycker bolaget.

Gruvjätten Anglo American har avvisat BHP:s begäran om mer tid för att lämna ett bud. Det skriver Anglo American i ett pressmeddelande.

"BHP:s förslag står i tydlig kontrast till Anglo Americans enklare fristående plan för att påskynda värdeskapandet, som tillkännagavs den 14 maj 2024. Den komplexa struktur som BHP föreslår kommer sannolikt att ta mer än 18 månader att genomföra, under vilken tid det skulle finnas väsentliga risker för slutförandet och osäkerhet kring det värde som levereras till Anglo Americans aktieägare, oavsett om myndighetsgodkännanden slutligen erhålls eller inte", heter det.

Anglo anser att BHP inte tagit itu med styrelsens grundläggande farhågor om "oproportionerliga genomföranderisken som är förknippad med den föreslagna strukturen och det värde som i slutändan skulle levereras till Anglo Americans aktieägare".

"Med beaktande av detaljerad återkoppling från styrelsens omfattande engagemang med Anglo Americans aktieägare och intressenter har styrelsen därför enhälligt dragit slutsatsen att det inte finns någon grund för en ytterligare förlängning av PUSU-deadlinen", skriver Anglo.

BHP uppgav under morgonen att en förlängd tidsfrist skulle krävas för att möjliggöra ytterligare engagemang för förslaget man gett till Anglo American. Man ska också ha föreslagit en rad socioekonomiska åtgärder som är avsedda att ta itu med Anglo Americans farhågor om den föreslagna transaktionsstrukturen.

BHP uppgav även att man var villig att diskutera en lämplig avgift som man betalar till Anglo ifall man misslyckas med att få regulatoriska godkännanden för ett samgående.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078