23948sdkhjf

Försäkringen tar kostnaderna för branden i smältverket

Bolidens smältverk förstördes i en brand. Nu pågår diskussion med försäkringsbolaget, än så länge ser det positivt ut för Boliden.

Som vi tidigare rapporterat har Boliden fattat beslut om att investera 4,8 miljarder kronor i ett nytt elektrolysverk på Rönnskär. Det förra elektrolysverket förstördes vid en stor brand i juni 2023.

Nu har bolaget erhållit en bekräftelse på att det primära försäkringsbolaget till fullo åtar sig sin del av försäkringsersättningen. Boliden avser därför att redovisa en intäkt om 2,4 miljarder kronor som påverkar resultatet i det andra kvartalet 2024. Betalningar av försäkringsersättningen förväntas därefter ske successivt. Tidplanen för betalningar är dock ännu inte fastställd.

Rönnskär var vid tillfället för branden försäkrat upp till ett totalt belopp om maximalt 3,4 miljarder kronor, vilket var fördelat på en primär försäkring med en limit på 2,4 miljarder kronor, samt en excessförsäkring som träder in efter primärförsäkringen med ett skydd på ytterligare 1 miljard kronor.

Efter bekräftelsen fortsätter regleringen av excessförsäkringen, samt diskussioner med den primära försäkringsgivaren för att fastslå en betalningsplan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078