23948sdkhjf

Domen: Blir det en nyöppning av gruvan i Kiruna?

I dag kommer en gruvdom från Mark- och miljödomstolen kring nyöppningen av Viscariagruvan i Kiruna.

Copperstone Resources avser att återuppta gruvverksamheten vid den före detta Viscariagruvan i Kiruna kommun. Bolaget vill bryta malm i dagbrott och underjordsgruva, samt förädling i anrikningsverk med kapacitet att processa upp till tre miljoner ton per år. Den aktuella malmen innehåller framförallt koppar, men även järn. 

Bolaget vill även anrika koppar från tidigare anrikningssand som deponerats på området. Den planerade gruvverksamheten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Copperstones ansökan lämnades till Mark- och miljödomstolen 30 mars 2022.

Samebyarna i närheten har protesterat mot planerna då de menar att renbetet skulle störas kraftigt.

Länsstyrelsen i Norrbotten har fokuserat på gruvans påverkan på grund- och ytvatten och vill att en rad villkor kring detta fastställs.

Mineralfyndigheterna i Viscaria upptäcktes genom prospekteringsborrning år 1973 och år 1983 tog LKAB via dotterbolaget Viscaria AB gruvan i produktion. Tre år senare övertogs gruvan av det finska bolaget Outokumpu som bedrev gruvverksamhet på platsen genom bolaget Viscaria AB till det att gruvan stängdes år 1996.

Domen från Mark- och miljödomstolen ska kommuniceras under dagen – håll utkik på vår hemsida.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.071