23948sdkhjf

Spillvärme från Hybrit ska värma Gällivareborna

När demonstrationsanläggningen för järnsvampsproduktion, Hybrit, tas i bruk ska den producera 1,3 miljoner ton järnsvamp årligen inledningsvis och även tillverka järnpellets. Det är en produktion som kan alstra värme.

– Den spillvärme vi kan få från Hybrit innebär en enorm möjlighet för oss att ställa om vår verksamhet. Vi vet ju inte än hur mycket spillvärme det blir, men om allt går som planerat så beräknas det att kunna omfatta hela vår nuvarande produktion, säger Erik Karlsson, vd på Gällivare Energi i ett pressmeddelande.

– Det innebär att vi i så fall kan ersätta vår nuvarande produktion som består av biobränsle till att bli ett 100 procent cirkulärt fjärrvärmesystem, som bygger på fossilfri spillvärme, säger han.

Energikonsulten FVB har gjort beräkningar för två tänkbara scenarier, då man ännu inte vet vilken temperatur spillvärmen kommer att ha.

– Det handlar dels om ett scenario med samma framledningstemperatur som idag det vill säga max 110 grader, dels ett scenario på max 90 grader. För båda dessa scenarier har jag räknat med 12 MW respektive 35 MW spillvärme. 35 MW tillgänglig spillvärme skulle täcka nätets hela värmebehov vid utomhustemperaturer över -5°C och cirka 70 procent av det maximala effektbehovet, säger Ulrika Sagebrand på FVB, i en kommentar.

Modellen som kan komma användas har modifierats för att representera fjärrvärmenätet 10–15 år in i samhällsomvandlingen.

– Oavsett om det blir 12 eller 35 MW, 90 till 110 grader varmt, har vi sett att det krävs en grövre ledning (preliminärt DN 400) från demonstrationsanläggningen vid LKAB till centrum, vilket är en sträcka på omkring 5 km. Det kommer även få påverkan på tryckhållning och driftstrategi för distributionspumpar, säger Ulrika Sagebrand.

Gällivare Energi har sedan tidigare fått ett bidrag tio miljoner kronor i stöd från Region Norrbotten (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) och Tillväxtverket för att undersöka vad som behövs för att ersätta den egna produktionen med köpt industriell spillvärme.

Nu går energibolaget vidare med fördjupade undersökningar för att se hur spillvärmen kan användas.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109