23948sdkhjf

Första nya guldgruvan på många år: ”Liten men naggande god”

Med Fäbodtjärn tar Botnia Exploration steget från prospektering till gruvdrift. En ny guldgruva, Sveriges första nyöppning på många år, tas i drift i slutet av maj.

En ny guldgruva är efter många års processande på väg att tas i drift. I maj bjuder Botnia Exploration in både intressenter, media och allmänhet till verksamheten i Fäbodtjärn.

– Det känns fantastiskt roligt. Det är ju inte varje år det öppnar en ny gruva i Sverige som är vad man kallar ett Greenfieldprojekt, det vill säga, som startar på en plats där det inte har funnits gruvdrift tidigare, säger bolagets vd Fredrik Bergsten som tillträdde under 2023.

Processen har dock pågått i flera år. Guldfyndigheten hittades redan 2011 men vägen dit har kantats av tillståndsprövningar och överklagande av till exempel Naturskyddsföreningen.  Efter beslut i högsta domstol är dock alla formella hinder undanröjda och lokala överenskommelser har gjorts, menar Fredrik Bergsten.

– Vi har också hittat väldigt bra samarbetsformer med närboende och vår lokala sameby, Rans sameby.

Sedan Botnia fick markanvisningar förra året har företaget tillbringat tiden med att anlägga vägar, diken och en sedimenteringsdamm på 15 000 kubikmeter där den sista svetsningen pågår. I gruvan är inkoppling av el på gång och entreprenören Bergsteamet har börjat installera sig. Enligt beräkningar ska 10-12 personer arbeta i gruvan. 

– Det är inte en stor gruva. Men min företrädare brukar säga att den är liten men naggande god. Den är höghaltig men kommer inte att resultera i så många arbetstillfällen, 10-12 personer som arbetar i skift. Men jag tänker att det också bidrar till att säkra arbetstillfällen framåt i Dragon Mining.

Det är inte en stor gruva. Men min företrädare brukar säga att den är liten men naggande god.

Dragon Mining är den samarbetspartner som slutligen landade uppdraget att anrika malmen i Svartliden.

– Vår malm passar väldigt bra in där så den ska köras nio mil till anrikningsverket och produkten som kommer ut då blir det som kallas för dorétacka.

Svaret på frågan hur mycket guld gruvan kan alstra är mångbottnad, menar Fredrik Bernsten. Enligt en oberoende bedömning har gruvan en antagen mineraltillgång på 85 000 ton, med 5,4 guld per ton, och en sannolik mineralreserv på 116 00 ton, med 7,7 gram guld per ton.

– Vi vet ju också att den här fyndigheten är så kallad ”öppen neråt". Vi kommer att bryta på 115 meter ner men vi har provborrat betydligt längre ner och den här typen av fyndighet är generellt sett typiskt uthålliga i djupet. Men det kan vi inte lova officiellt.

För Botnia Exploration som funnits sedan 2007 innebär gruvan en historisk milstolpe då bolaget går från prospektering och fyndighetsutveckling till att addera gruvdrift till verksamheten.

– Målsättningen hos bolaget har alltid varit att vi en dag ska få en lönsam gruva i produktion, och det är där vi är nu.

Vad innebär breddningen för verksamheten?

– Bolaget kommer att fortsätta med prospektering och fyndighetsutveckling men vi behöver anpassa organisationen, det är bland annat därför jag har tillsatts som extern vd. Sedan innebär gruvbrytning som industri alltid risker, framförallt praktiska och miljömässiga. 

Under våren har guldpriset accelererat, en annan aspekt att ta hänsyn till.

– Förhoppningsvis innebär det en bättre lönsamhet än vad vi kalkylerat med men det  finns alltid en risk att guldpriset åker i botten igen, det är en ganska osäker omvärld just nu. Men vi är fast övertygade om att det är en fin fyndighet som vi kan bryta till lägre marknadspriser än vad vi har på guld i dag.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.062