23948sdkhjf

Nya kraven på industrin snart i hamn

Nu har Eu-parlamentet röstat igenom förändringar som berör många industrier. Bara ett steg återstår innan reglerna börjar gälla. Vi har tittat närmare på vad som händer. 

Industriutsläppsdirektivet, IED, styr större företags miljöarbete till exempel hur mycket som får släppas ut. Direktivet infördes i EU 2010 med målet att minska föroreningar från industrin. Bland annat finns ett krav att företag ska använda BAT, Best Available Technique. Direktivet har nu uppdaterats och nu har EU-parlamentet fattat beslut om de nya reglerna. Parlamentet antog överenskommelsen med medlemsländerna om översynen av direktivet om industriutsläpp med 393 röster för, 173 emot och 49 nedlagda röster.

Det nya direktivet innebär bland annat att fler verksamheter skulle omfattas såsom utvinning och bearbetning av industri- och malmmineral, och tillverkning av litiumjonbatterier. Vidare görs en ändring i deponeringsdirektivet så att BAT-slutsatser för deponier kan föreskrivas.

Det innebär även vissa skärpningar närdet gäller utsläppsnivåer från industrin och krav på resurseffektivitet.

Idag anges utsläppsnivåer BAT-AEL,​BAT Associated Emission Level, i intervall. I nya direktivet blir det tydligare att nedre delen av detta intervall ska vara utgångspunkt när myndigheterna sätter miljövillkor för industrin.

Efter omröstningen uttalade sig föredraganden Radan Kanev (EPP, Bulgarien): 

– Dagens omröstning visar parlamentets engagemang för nollföroreningsmålen i den gröna given och européernas hälsa. Det visar också att dessa mål kan uppnås utan att lägga ytterligare administrativa bördor på företagen.

Nu krävs också ett beslut i rådet. Sedan ska beslutet kungöras i Europeiska unionens officiella tidning och 20 dagar senare börjar det gälla. Medlemsländerna har då 22 månader på sig att implementera direktivet i svensk lagstiftning.

Exakt vilka utsläppskrav som sedan ska gälla för olika branscher kommer att bestämmas i förhandlingar mellan EUs länder, industrin och andra organisationer. Denna process som leder fram till så kallade BAT-slutsatser, Best Available Technique, brukar kallas Sevillaprocessen.

Det här är Eu:s BAT

Inom Eu har man beslutat att myndigheterna ska ställa samma miljökrav på alla liknande större anläggningar inom Eu. Till exempel ska ett stålverk i Spanien ha samma utsläppskrav som i Sverige.

Regelverket kring detta återfinns i Industriutsläppsdirektivet, IED, som har arbetats in i svensk lagstiftning. Därför har det för olika branscher tagits fram så kallade Bref-dokument, BAT Reference Document som innehåller BAT-slutsatser där BAT betyder Best available techniques.

Dessa BAT-slutsatser kan bland annat innehålla arbetssätt som företagen måste leva efter eller utsläppsvärden som blir bindande för de berörda företagen fyra år efter det att dokumentet publicerades. Bref-dokumenten ska uppdateras regelbundet.

Det finns möjlighet att i det enskilda fallet, få dispens från skyldigheten att följa ett sådant bindande begrängsningsvärde.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.063