23948sdkhjf

SSAB ska utveckla kompetensen inom fossilfritt stål

Projektet som fått namnet "Towards Fossil-Free Steel Phase 2", FFS2, sammanför industri och forskningsinstitut i Finland för att utveckla kompetensen och verksamheten inom fossilfritt stål.

Omställningen och övergången till fossilfri ståltillverkning påverkar många områden: smält- och valsningsprocessen, sidoströmmarna och produktionen och användningen av elektrisk energi.

Inom projektet vill man bland annat besvara frågor om detaljerna i en produktionsprocess av mini-mill-typ.

– Även om tillverkningsprocesserna för fossilfritt stål är välkända på principiell nivå finns det fortfarande många utmaningar som måste lösas innan början av 2030-talet. FFS-projektet, som avslutades i slutet av 2023, var framgångsrikt och gav mycket ny kunskap om tillverkningstekniker för fossilfritt stål, energifrågor och hållbarhet. Projektet planerades ursprungligen som en 2+2-årig projekthelhet, och nu har vi startat den andra fasen med ett nytt konsortium, säger projektansvarige Jarmo Lilja, chef för processutveckling på SSAB, i en kommentar.

Fokusområdena för forskningen är tunngjutnings- och direktvalsningsteknik, elektrisk smältning av återvunnet stålskrot och vätgasreducerad järnsvamp i ljusbågsugnar samt återvinning och nyttjande av sekundära material. Detta med tanke på den planerade nya mini-mill-baserade produktionen hos SSAB i Brahestad.

– Det nya projektet gör det möjligt att fördjupa sig i undersökningen av de kritiska tillverkningsstegen för vätebaserat stål med hjälp av våra egna unika testanläggningar tillsammans med internationella toppforskare i Tyskland, Österrike, Sverige och Kanada, säger Timo Fabritius, professor i processmetallurgi vid Uleåborgs universitet.

Projektet är av stor vikt för att stärka stålindustrins konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen.

FFS2:

FFS2-konsortiet består av tio företag och tre forskningsinstitut. Forskningsinstituten är Uleåborgs universitet, VTT och Åbo Akademi. Projektet finansieras av Business Finland och koordineras av miljökonsultföretaget Macon Oy.

SSAB

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109